Email

อีเมล์(E-mail) คือ อะไร

อีเมล์(E-mail) คือ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่เราสามารถส่งและรับข้อมูลได้โดยการสื่อสารผ่านเครือข่าย Internet ซึ่งมีความรวดเร็วมาก ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนในโลกนี้ถ้ามีอีเมล์คุณก็สามารถที่จะส่งหรือรับอีเมล์ได้จากทุกที่เพียงแค่คุณมี Internet ใช้งาน โดยข้อมูลที่ส่งผ่านอีเมล์นั้นสามารถที่จะอยู่ในรูปของข้อความ, เสียง, รูปภาพ และ วิดีโอ

กระบวนการทำงานของอีเมล์แบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลัก ๆดังนี้
1. ผู้ส่งอีเมล์ – สำหรับตัวผู้ส่งอีเมล์นั้นก็ต้องมีการล็อกอินเข้าไปใช้งานระบบอีเมล์ที่ให้บริการ โดยการส่งอีเมล์ได้ก็ต้องมีการเชื่อมต่อ Internet และใช้บริการเมล์เซิฟเวอร์ในการจัดส่งอีเมล์ไปให้ปลายทาง ซึ่งใช้โปรโตคอลในการสื่อสารแบบSMTP(Simple Mail Transfer Protocol)
2. การเดินทางของอีเมล์ – การจัดการส่งอีเมล์นั้น จะเป็นการคุยกันระหว่างเซิฟเวอร์ต้นทางและเซิฟเวอร์ปลายทางผ่านโปรโตคอล SMTP  ซึ่งเมื่อเซิฟเวอร์ปลายทางได้รับข้อมูลอีเมล์ก็จะทำจัดเก็บข้อมูลเหล่านั้นเอาไว้อย่างเป็นระบบและตามที่อยู่อีเมล์ของสมาชิกที่ลงทะเบียนไว้กับผู้ให้บริการอีเมล์นั้น ๆ  ยกตัวอย่าง  เช่น  เรามีอีเมล์ aaa@hotmail.com และเราต้องการส่งอีเมล์ไปให้กับ  bbb@gmail.com  แน่นอนว่าเมล์เซิฟเวอร์ของผู้ส่งจะเป็นของ Hotmail  และเมล์เซิฟเวอร์ฝั่งผู้รับจะเป็นของ Gmail โดยทั้ง 2 เซิฟเวอร์ของผู้ให้บริการนี้สามารถส่งข้อมูลอีเมล์ถึงกันได้โดยใช้การสื่อสารผ่านโปรโตคอล SMTP
3. ผู้รับอีเมล์ – สำหรับผู้รับอีเมล์ก็ทำลักษณะเดียวกันกับผู้ส่งอีเมล์คือต้องล็อกอินเข้าระบบอีเมล์ที่ให้บริการก่อน จากนั้นก็สามารถที่จะเปิดอ่านอีเมล์บนเซิฟเวอร์ได้โดยตรงซึ่งอาศัยการทำงานของโปรโตคอล IMAP(Internet Message Access Protocol) และยังสามารถที่จะดาวน์โหลดข้อมูลอีเมล์มาเก็บไว้ที่เครื่องเพื่อดูแบบ Offline ได้ด้วยโดยใช้โปรโตคอล POP3(Post Office Protocol) ซึ่งแบบ POP3 เราจะเห็นได้จาก Microsoft Office Outlook เป็นต้น

รูปแบบการใช้งานอีเมล์มีทั้งหมด 3 รูปแบบดังนี้
1. การใช้งานแบบ Offline หรือแบบปิด ซึ่งเป็นการใช้งานอีเมล์ในลักษณะที่มีการดาวน์โหลดอีเมล์ที่อยู่บนเซิฟเวอร์มาเก็บไว้ในโปรแกรม  เช่น MS Outlook โดยใช้โปรโตคอล POP3 หรือ IMAP ในการดึงข้อมูลออกมา แบบ Offline จะสามารถเปิดดูอีเมล์บนเครื่องได้ตลอดเวลาโดยไม่จำเป็นต้องมีการเชื่อมต่อกับเซิฟเวอร์ ซึ่งจะช่วยลดภาระของเมล์เซิฟเวอร์ไปได้มากในการจัดสรรทรัพยากรของเครื่อง แต่มีข้อเสีย คือ หากมีการส่งอีเมล์เข้ามาก็จะไม่มีทางทราบได้ เนื่องจากแบบ Offline ไม่ได้มีการเชื่อมต่อกับเมล์เซิฟเวอร์ไว้ตลอดนั่นเอง
2. การใช้งานแบบ Online หรือแบบเปิด ซึ่งเป็นการใช้งานอีเมล์ที่ทางฝั่งผู้รับและผู้ส่งมีการเชื่อมต่อกับเมล์เซิฟเวอร์ไว้ตลอดเวลา  ทางฝั่งผู้รับจะทราบทันทีหากมีข้อมูลอีเมล์ส่งเข้ามายัง inbox แต่มีข้อเสีย คือ หากเซิฟเวอร์ล่มหรือไฟฟ้าดับอีเมล์ทั้งหมดก็จะไม่สามารถใช้งานได้
3. การใช้งานแบบ Disconnected หรือแบบยกเลิกการเชื่อมต่อ  เป็นการผสมผสานกันระหว่างแบบ Offline และ Online โดยจะอาศัยเมล์เซิฟเวอร์เป็นหลักในการจัดเก็บข้อมูลของอีเมล์  และให้เครื่องฝั่งผู้รับสามารถที่จะทำการดาวน์โหลดข้อมูลอีเมล์มาเก็บไว้ที่เครื่องเพื่อให้ทำงานในแบบ Offline ได้ ซึ่งทำให้ไม่จำเป็นต้องมีการติดต่อกับเมล์เซิฟเวอร์ไว้ตลอดเวลา ช่วยลดภาระให้เมล์เซิฟเวอร์  ในขณะที่หากมีการแก้ไขข้อมูลอีเมล์ในเครื่องของฝั่งผู้รับและต้องการ reply ออกไป ระบบก็จะกลับมาเข้าโหมดการทำงานแบบ Online เพื่อให้สามารถทำการส่งเมล์ออกไปภายนอกได้

ประโยชน์ของอีเมล์
1. สามารถส่งและรับข้อมูลไม่ว่าจะเป็นข้อความ(Message), ไฟล์เสียง(Sound), ไฟล์วิดีโอ(Video) และรูปภาพ(Image)
2. สามารถส่งข้อมูลอีเมล์ไปยังผู้รับได้ทั่วโลกในเวลาอันรวดเร็ว โดยอาศัยการสื่อสารข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
3. มีผู้ให้บริการฟรีอีเมล์จำนวนมากที่มีความน่าเชื่อถือและมีระบบความปลอดภัยที่ดี เช่น Hotmail, Gmail, Yahoo  เป็นต้น
4. เราสามารถใช้อีเมล์ในการติดต่อหรือสมัครสมาชิกทำธุรกรรมต่าง ๆบนอินเตอร์เน็ตได้ ไม่ว่าจะเป็น การใช้สมัคร Internet Banking, การใช้สมัครเว็บ Social Netwrok(Facebook, Twitter), การใช้สมัครเว็บบอร์ดหรือเว็บบล็อกต่าง ๆ ซึ่งส่วนใหญ่ต้องใช้อีเมล์ในการพิสูจน์หรือยืนยันตัวตน(Authentication)
5. สามารถใช้อีเมล์ในการรับ subscribe กับเว็บหรือบริษัทที่เราสนใจที่จะรับข้อมูลเมื่อมีโปรโมชั่นสินค้าใหม่ ๆได้