Android | Facebook | Uncategorized

ตั้งค่าความปลอดภัยบัญชีด้วย 2FA หรือ Two-Factor Authentication บน Facebook

2FA คืออะไร สำคัญอย่างไร

2FA เป็นการรูปแบบการตั้งค่าความปลอดภัย 2 ระดับ โดยปกติแล้วเราจะทำการล็อกอินด้วย User/Password แต่เมื่อมีการตั้งค่า 2FA ระบบจะทำการบังคับให้ใส่รหัสยืนยันเพิ่มเข้ามาอีก 1 ขั้นตอน โดยที่รหัสยืนยันนั้นจะถูกส่งไปยังอีเมล์ SMS หรือแอปพลิเคชันที่ใช้สำหรับการ Authenticate เช่น Google Authenticator เป็นต้น

– 2FA สำคัญอย่างไร ในโลกปัจจุบันที่ข้อมูลสำคัญต่าง ๆถูกเก็บอยู่ในรูปแบบดิจิตอล หรือแม้แต่การจัดการบัญชีทางด้านการเงิน เช่น โอนเงินหรือชำระสินค้าต้องทำผ่านแพลตฟอร์มที่อยู่บนออนไลน์ การล็อกอินด้วย User/Password อย่างเดียวอาจไม่เพียงพอที่จะสามารถป้องกันการถูกโจรกรรมข้อมูลได้ ดังนั้น 2FA จึงเข้ามามีบทบาทสำคัญในการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพระดับความปลอดภัย 2 ชั้น ถึงแม้แฮ็กเกอร์จะรู้ User/Password แต่ก็ไม่สามารถเข้าถึงบัญชีนั้น ๆได้

ในบทความนี้จะยกตัวอย่างการตั้งค่าบัญชี 2FA บน Facebook โดยมีขั้นตอนดังนี้

– เปิดแอป Facebook ขึ้นมาแล้วเข้าไปที่เมนู “การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัว” จากนั้นเลือก “การตั้งค่า

– ในหน้าจอ “การตั้งค่าบัญชี” ให้เลือก “การรักษาความปลอดภัยเข้าสู่ระบบ

– ในหน้าจอนี้ให้เลื่อนไปที่เมนู “การยืนยันตัวตนแบบสองชั้น” โดยเลือกที่ “ใช้การยืนยันตัวตนแบบสองชั้น

– โดยในหน้าจอนี้ระบบก็จะมีให้เลือกยืนยันตัวตน 3 แบบ คือ  แอพยืนยันตัวตน, ข้อความ SMS และคีย์รักษาความปลอดภัย ซึ่ง Facebook ได้แนะนำให้ใช้แอพยืนยันตัวตน โดยผมจะเลือกจะใช้ Google Authenticator มาช่วยในการยืนยันแบบ 2 ชั้น (ให้ทำการติดตั้ง Google Authenticator สามารถโหลดจาก Playstore หรือ Appstore แล้วติดตั้งให้เรียบร้อยก่อนทำขั้นตอนต่อไป)  หลังจากที่เราเลือก “แอพยืนยันตัวตน” แล้ว ให้กดปุ่ม “ดำเนินการต่อ

Facebook จะทำการ generated  รหัส QR-Code ขึ้นมา ให้เราเปิดแอพ Google Authenticator เพื่อแสกน QR-Code นี้หรือทำการคัดลอกรหัสตัวหนังสือด้านล่าง ไปตั้งค่าบน Google Authenticator (โดยตัวอย่างนี้ผมจะทำการคัดลอกอักขระตัวหนังสือที่เป็นรหัสแทนการแสกนคิวอาร์โค้ด)

– จากนั้นทำการเปิดแอพ Google Authenticator กดปุ่มเครื่องหมายบวกด้านล่าง จะมีเมนูขึ้นมา ให้ทำการเลือก “ป้อนคีย์การตั้งค่า

– ทำการป้อนคีย์รายละเอียดบัญชี  ซึ่งประกอบด้วย ชื่อบัญชี (ตั้งชื่ออะไรก็ได้ให้สื่อกับแอพลิเคชันของเรา) และ รหัส ที่เราได้ทำการคัดลอกมาจากแอพ Facebook ในส่วนประเภทรหัสเลือกแบบเวลา หมายความว่ารหัสนี้จะถูก generated ขึ้นมาใช้เวลาที่จำกัด โดยเราต้องทำการกรอกรหัสให้เสร็จก่อนที่เวลาจะหมดนั่นเอง เสร็จแล้วให้กดปุ่ม “เพิ่ม” เพียงเท่านี้แอพ Google Authenticator ก็จะทำการ Synchronize กับ Facebook เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

– กลับมาที่หน้าแอพ Facebook ให้เรากดปุ่ม “ดำเนินการต่อ

– ระบบแจ้งให้เราป้อนรหัสยืนยัน ซึ่งเป็นรหัสยืนยันที่อยู่ในแอพ Google Authenticator ให้เราไปทำการคัดลอกมาวางในช่องรหัส 6 หลัก แล้ว “กดปุ่มดำเนินการต่อ

– ระบบให้เราป้อนรหัสผ่านเฟสบุ๊ค ให้ทำการกรอกให้เรียบร้อยแล้วกดปุ่ม “ดำเนินการต่อ

– ระบบแจ้งการตั้งค่าใช้งานการยืนยันตัวตนด้วย 2FA เรียบร้อย