Uncategorized

วิธีแปลภาษาจากภาพด้วย Google Lens

การพัฒนาเทคโนโลยีในปัจจุบันช่วยลดข้อจำกัดนำในหลาย ๆด้านแม้แต่เรื่องของภาษาที่ทำให้เราไม่จำเป็นต้องพิมพ์ข้อความเพื่อแปลเป็นอีกภาษาหนึ่งอีกต่อไป หากว่าข้อความนั้นอยู่ในรูปแบบของรูปภาพ หรือ เป็นข้อความที่สามารถใช้กล้องถ่ายออกเป็นรูปภาพได้ก็สามารถแปลให้เป็นอีกภาษาหนึ่งได้ทันที ซึ่งนี่เป็นความสามารถหนึ่งของแอพ Google Lens ที่พัฒนาโดย Google  โดยจะแตกต่างจาก การแปลภาษาจากภาพด้วย Line ซึ่งใน Google lens นอกจากจะแปลภาษาจากภาพแล้วยังสามารถคัดลอกข้อความจากมือถือไปวางที่คอมพิวเตอร์ได้ทันทีโดยผ่าน Google Chrome รวมทั้งยังสามารถใช้ถ่ายภาพพืชและสัตว์เพื่อบอกชนิดหรือพันธุ์ได้ Google Lens จึงเป็นอีกแอปพลิเคชันหนึ่งที่ควรมีติดเครื่องโทรศัพท์เอาไว้

วิธีแปลภาษาจากภาพด้วย Google Lens

1. เริ่มต้นให้ทำการติดตั้ง Google Lens จาก Google Play ให้เรียบร้อย

2. จากนั้นเปิดแอพ Google Lens ขึ้นมาแล้วทำการถ่ายภาพที่มีข้อความภาษาที่เราต้องการแปล หรือ จะเลือกรูปภาพจากในเครื่องก็ได้เช่นเดียวกัน เมื่อเราได้ภาพที่ต้องการแล้วให้คลิกปุ่ม “แปล

3. ระบบจะทำการ detect ภาษาต้นฉบับ และ ภาษาที่แปลออกมาให้  แต่ถ้าหากว่าเราต้องการแปลเป็นภาษาอื่นก็สามารถเลือกภาษาที่ต้องการได้  จะเห็นได้ว่าผลลัพธ์การแปลภาษาไม่ได้แตกต่างจากการแปลภาษาจาก Google translate แต่ Google lens จะเหมาะกับการใช้แปลภาษาที่เราไม่สะดวกพิมพ์หรือไม่สามารถพิมพ์ข้อความลงใน Google translate ได้นั่นเอง

4. หากเราต้องการส่งข้อความที่แปลทั้งหมดไปยังคอมพิวเตอร์ ให้คลิกปุ่ม “เลือกทั้งหมด” Google lens จะทำการคลุมแถบสีดำข้อความทั้งหมด (ซึ่งหลังจากขั้นตอนนี้ให้ทำการลงชื่อเข้าใช้งาน Google chrome บนคอมพิวเตอร์ให้เรียบร้อยก่อน โดยต้องใช้บัญชีเดียวกันกับ Google Play หรือ บัญชีที่ติดตั้ง Google lens)

5. จากนั้นให้คลิกปุ่ม “คัดลอกไปยังคอมพิวเตอร์” ระบบจะทำการคัดลอกข้อความลงคลิปบอร์ดในเครื่องคอมพิวเตอร์

6. จากนั้นให้เราเปิดโปรแกรมใด ๆบนคอมพิวเตอร์ขึ้นมา เช่น Notepad หรือ Microsoft Word ก็ได้ แล้วคลิกขวา “Paste” เพื่อวางข้อความจากคลิปบอร์ดลงไป เพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อย

Google lens จัดเป็นแอปพลิเคชันอรรถประโยชน์ หรือ แอพสามัญประจำเครื่องเลยก็ว่าได้ สามารถทำอะไรได้หลายอย่างไม่ว่าจะใช้ในการแปลภาษาจากภาพ การคัดลอกข้อความจากมือถือลงในคอมพิวเตอร์ การจำแนกชนิดของพืชและสัตว์ และยังมีการใช้ในการคำนวณหรือแก้โจทย์ทางคณิตศาสตร์ที่เป็นสูตรยาก ๆได้ด้วย โดยที่เราไม่จำเป็นต้องพิมพ์สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์เอง แต่สามารถใช้กล้อง Google lens ในการถ่ายภาพออกมาแล้วให้ระบบทำการคำนวณผลลัพธ์ออกมาได้เลย