Tips & Tricks

วิธีลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า นอกเขตเลือกตั้ง

ใกล้เข้ามาทุกขณะแล้วสำหรับการเลือกตั้งในประเทศไทย เชื่อว่าหลายคนตั้งหน้าตั้งตารอที่จะได้ใช้สิทธิ์ของตัวเอง อย่างไรก็ตามสำหรับคนต่างจังหวัดที่ทำงานอยู่ในเมืองหลวง หรือ นอกเขตเลือกตั้งของตัวเอง ในตอนนี้ทางคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. ได้เปิดเว็บไซด์ให้ประชาชนสามารถเข้าไปลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตได้แล้ว ซึ่งได้มีการประชาสัมพันธ์ขั้นตอนวิธีการดำเนินการผ่านสื่อและช่องทางต่าง ๆมากมาย โดย กกต. ได้กำหนดวันลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า เลือกตั้งนอกเขตเป็นวันที่ 17 มีนาคม 2562

thai_election_2019_vote

ลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า นอกเขตเลือกตั้ง
1. ให้เข้าไปที่เว็บไซด์ https://election.bora.dopa.go.th/ectoutvote/ จากนั้นคลิกปุ่ม “เข้าสู่ระบบลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง

thai_election_2019_0

2. ในหน้าจอขั้นตอน “ยืนยันตัวตน” ให้กรอกข้อมูลทั้งหมดให้ถูกต้อง ซึ่งประกอบด้วย
– เลขประจำตัวประชาชน
– ชื่อ (ไทย)
– นามสกุล (ไทย)
– วัน/เดือน/ปี เกิด (พ.ศ.)
– หมายเลขหลังบัตรประจำตัวประชาชน พลิกบัตรประชนด้านหลังจะมีชุดตัวหนังสือและตัวเลขหลังบัตร

thai_election_2019_1

– เลขรหัสประจำบ้าน เป็นเลขรหัสที่อยู่ในทะเบียนบ้าน

thai_election_2019_2

– เลือกจังหวัดที่จะไปใช้สิทธิ หมายถึง จังหวัดที่จะไปลงคะแนนใช้สิทธินอกเขต

หลังจากกรอกข้อมูลครบแล้วให้ติกเครื่องหมายถูก “คลิกรับรหัส เพื่อเข้าสู่ระบบ” จะพบว่ามีตัวหนังสือรหัสแสดงขึ้นมาในแถบสีดำ ให้ทำการกรอกลงในช่องด้านล่างให้ถูกต้อง เสร็จแล้วคลิกปุ่ม “เข้าสู่ระบบ

thai_election_2019_00

3. หลังจากนั้นระบบจะทำการตรวจสอบข้อมูล หากข้อมูลที่กรอกถูกต้องจะแสดงหน้าจอลงทะเบียนเพื่อให้เราสามารถเลือกสถานที่หรือจุดลงคะแนนในจังหวัดที่จะเราจะไปใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า นอกเขตเลือกตั้ง หลังจากเลือกสถานที่เสร็จแล้วให้คลิกปุ่ม “ลงทะเบียน” ระบบจะมีหน้าจอยืนยันแสดงขึ้นมาให้คลิกปุ่ม “ใช่” ระบบจะทำการบันทึกข้อมูลลงในฐานข้อมูลการเลือกตั้งนอกเขต

thai_election_2019_3

4. เมื่อระบบทำการบันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จะแสดงหน้าจอข้อมูลการลงทะเบียนเลือกตั้งนอกเขตของเราขึ้นมา เราสามารถพิมพ์ออกทางปริ้นเตอร์ หรือ บันทึกเป็นรูปภาพเก็บไว้เป็นหลักฐานได้ เท่านี้การลงทะเบียนเพื่อขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าก็เป็นอันเสร็จสมบูรณ์ (* ในกรณีที่ต้องการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลสถานที่ลงคะแนนเลือกตั้งนอกเขต ให้ทำทีละขั้นตอนใหม่อีกครั้ง)

thai_election_2019_4

จะเห็นว่าการลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า นอกเขตเลือกตั้งนั้นไม่ได้ยุ่งยากแต่อย่างใด หากแต่เราต้องเตรียมข้อมูลให้ครบและถูกต้องก่อนที่จะดำเนินการ หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการแล้วก็รอไปใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าในวันที่ 17 มีนาคม 2562 นี้ โดยระบบจะปิดการลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าภายในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562