Tips & Tricks

เว็บไซด์ย่อลิงค์ ซ่อนลิงค์ หรือ แปลงลิงค์ URL ใหม่

ลิงค์ หรือ URL นั้น ถูกกำหนดขึ้นโดยผู้พัฒนาเว็บไซด์ หรือ เจ้าของเว็บไซด์ ซึ่งลิงค์นั้นมาจาก Domain + Page เช่น www.domain.com/page.html เป็นต้น ลิงค์นั้นอาจจะเป็นภาษาไทย จีน ญี่ปุ่น หรือ อื่น ๆนอกเหนือจากภาษาอังกฤษก็เป็นได้ นอกจากนี้ลิงค์อาจจะมีความยาวมาก ๆ(สูงสุดได้ถึง 2,000 ตัวอักษร) การที่เราจะแชร์ลิงค์ที่มีความยาวมาก ๆจะดูรกรุงรัง จึงมีการพัฒนาระบบย่อลิงค์ หรือ ซ่อนลิงค์ จริงเอาไว้ โดยจะทำการแปลงลิงค์ใหม่ให้สั้นและกระชับมากขึ้น หลักการทำงานของระบบย่อลิงค์นี้เมื่อมีผู้คลิกลิงค์เข้ามาจะวิ่งเข้าไปที่เซิฟเวอร์ของผู้ให้บริการย่อลิงค์ก่อน จากนั้นจึงค่อยทำการส่งต่อไปยังเว็บไซด์ปลายทาง(ลิงค์ปลายทาง) การย่อลิงค์ ก็เหมือนเป็นการซ่อนลิงค์จริงในกรณีที่คนโพสต์หรือแชร์ลิงค์ไม่ต้องการให้คนทั่วไปเห็น URL จริง ซึ่งตรงนี้ได้เปิดช่องให้บริษัทที่ต้องการเผยแพร่โฆษณาเข้ามาเปิดตัวเป็นผู้ให้บริการย่อลิงค์จำนวนมาก อย่างไรก็ตามก็มีผู้ให้บริการย่อลิงค์ฟรีที่ไม่มีโฆษณา และ มีระบบการใช้งานที่ง่าย ในบทนี้ความนี้จะนำเสนอ 3 ผู้ให้บริการที่ได้รับความนิยมสูงสุด

 

1. Rebrandly เป็นเว็บไซด์ที่ให้บริการย่อลิงค์ที่สามารถปรับแต่ง URL ใหม่ได้ โดยในแพคแกจฟรีสามารถเพิ่ม Domain ในการปรับแต่งได้ 5 domain จำนวนลิงค์ในการปรับแต่งได้ 500 links และจำนวนการคลิกได้ 5,000 ครั้งต่อเดือน นอกจากนี้ Rebrandly ยังสามารถ integrate กับ Zapier ที่ทำให้เราสามารถย่อลิงค์ให้สั้นลงอัตโนมัติในการโพสต์ลง word press ,การสร้างลิงค์ไฟล์ใน Dropbox หรือ การสร้างลิงค์ไฟล์ใน Google drive ได้

 

2. Bit.ly เป็นเว็บไซด์ที่ให้บริการย่อลิงค์รายแรก ๆเลย โดยมีระบบสมาชิกเพื่อให้สามารถติดตามและเก็บรายละเอียดของลิงค์นั้น ๆได้ นอกจากนี้ยังสามารถดูทราฟฟิกของลิงค์ การอ้างถึง และ ตำแหน่ง อีกด้วย Bit.ly ยังมีจุดเด่นในเรื่องของการนำเอา SSL มาใช้เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการส่งค่าไปกับ URL

short_link_2_bitly

 

3. Tiny.cc เป็นเว็บไซด์ที่ให้บริการย่อลิงค์ที่ให้เราสามารถกำหนดค่า Custom URL เองได้ คือ ให้กำหนดค่าต่อท้าย tiny.cc ได้เอง เช่น tiny.cc/abcdef เป็นต้น นอกจากนี้ tiny.cc ยังมีระบบสมาชิกให้ผู้ใช้งานสามารถที่สร้างลิงค์ แก้ไขลิงค์ หรือ สร้างกรุ๊ปของลิงค์ได้อีกด้วย

short_link_2_tinycc

 

เว็บไซด์ที่ให้บริการย่อลิงค์ปัจจุบันมีเพิ่มขึ้นจำนวนมาก แต่หลัก ๆที่มักใช้กันก็จะเป็น 3 เว็บดังที่กล่าวไว้ข้างต้น ซึ่งเป็นเว็บที่ได้รับความนิยมและมีความน่าเชื่อถือ เราจะเห็นว่าการย่อลิงค์นั้นช่วยในเรื่องของการซ่อนลิงค์และความสั้นกระชับของลิงค์ดูแล้วสบายตากว่าลิงค์ที่ยาว ยิ่งหากพื้นที่ของการแชร์ลิงค์มีการกำหนดความยาวของตัวอักษร การย่อลิงค์จึงเข้ามาช่วยในจุดนี้ได้ดี