Tips & Tricks

วิธีลงทะเบียน ชิมช้อบใช้ รับสิทธิ์ใช้เงิน 1,000 บาทฟรีจากรัฐบาล

เริ่มเปิดให้ลงทะเบียนแล้วสำหรับโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ โดยรัฐได้เปิดให้ลงทะเบียนชิมช้อปใช้ได้ที่ www.ชิมช้อปใช้.com ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน – 15 พฤศจิกายน 2562 เท่านั้น ซึ่งจะจำกัดสิทธิ์การลงทะเบียนเพียง 10 ล้านคนเท่านั้น โดยจะเปิดรับการลงทะเบียนเพียงวันละ 1 ล้านคน จนกว่าจะครบ 10 ล้านคน ผู้ที่ได้สิทธิจะได้รับเงินผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ซึ่งเป็นรูปแบบของของเงินดิจิตอล หรือ G-Wallet ที่เชื่อมต่อกับระบบของธนาคารกรุงไทย ในจำนวนเงินที่รัฐจัดให้ คือ 1,000 บาท โดยในการชำระค่าสินค้าและบริการจะทำผ่านแอป “เป๋าตัง” เฉพาะกับร้านค้าที่ร่วมโครงการที่ใช้แอป “ถุงเงิน” เท่านั้น ซึ่งผู้ได้รับสิทธิสามารถใช้สิทธิได้ในช่วงวันที่ตั้งแต่ 27 กันยายน – 30 พฤศจิกายน 62

shim_shop_shai0

เงื่อนไขในการลงทะเบียน ชิมช้อปใช้
1. เป็นบุคคลสัญชาติไทย มีบัตรประจำตัวประชาชน
2. เป็นบุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน
3. ต้องมีโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนใช้ซิมที่ลงทะเบียนซิมเรียบร้อยแล้ว สามารถเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตได้ และมีอีเมล์

วิธีลงทะเบียน ชิมช้อบใช้ รับสิทธิ์ใช้เงิน 1,000 จากรัฐบาล

1. ให้เข้าไปที่หน้าเว็บ https://regist.xn--b3caa1e2a7e2b0h2be.com/Register/#/ หรือ www.ชิมช้อปใช้.com (จะมีระบบให้ลงทะเบียน)

2. ในหน้าจอลงทะเบียนให้กรอกข้อมูล ดังนี้
หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน
ชื่อ และ นามสกุล
– วันเดือนปีเกิด
– รหัสหลังบัตรประจำตัวประชาชน 12 หลัก (ตัวอย่าง xx1-1111111-11)
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ต้องเป็นหมายเลขมือถือที่ไม่ซ้ำกับการลงทะเบียน เป็นไปได้ควรเป็นหมายเลขที่ลงทะเบียนซิมของผู้ลงทะเบียนเอง
– เลือกจังหวัดที่ต้องการท่องเที่ยว หรือ จับจ่ายสินค้าและบริการ
– กรอกอีเมล์ที่ติดต่อได้ และ ยืนยันอีเมล์
– กรอกรหัสตัวอักษรที่อยู่ในภาพให้ถูกต้อง
หลังจากกรอกข้อมูลทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกปุ่ม “ลงทะเบียน

shim_shop_shai11

shim_shop_shai2

3. ให้ทำการยืนยันตัวตน โดยระบบจะทำการส่งรหัสตัวเลข 6 หลักมาที่มือถือเป็น SMS ให้นำรหัสดังกล่าวมากรอกลงในช่องการยืนยัน เสร็จแล้วคลิกปุ่ม “ยืนยัน

ship_shop_shai4

4. หลังจากยืนยันเสร็จเรียบร้อยหากข้อมูลทุกอย่างที่กรอกถูกต้อง ระบบจะแสดงหน้าจอว่าได้รับข้อมูลการลงทะเบียนของท่านเรียบร้อยแล้ว

shim_shop_shai3

5. ในกรณีที่ไม่สามารถลงทะเบียนได้ อาจจะเกิดจากในวันนั้นจำนวนคนลงทะเบียนเต็มแล้ว ซึ่งในแต่ละวันระบบจำรับการลงทะเบียนได้ 1 ล้านคนเท่านั้น ต้องรอลงทะเบียนในวันถัดไป

ship_shop_shai_warning

หลังจากเสร็จสิ้นการลงทะเบียน ชิมช้อปใช้ ให้รอเจ้าหน้าที่แจ้งยืนยันผลการได้รับสิทธิทาง SMS และ Email ที่ลงทะเบียนไว้ ภายใน 3 วันทำการ หากได้รับสิทธิ ชิมช้อปใช้ แล้ว ให้ทำการดาวน์โหลดแอป “เป๋าตัง” ติดตั้งลงในสมาร์ทโฟนเพื่อเชื่อมต่อระบบในการใช้เงินดิจิตอล G-Wellet กับ ธนาคารกรุงไทย (วิธีลงทะเบียนแอปเป๋าตัง) โดยเมื่อได้รับสิทธิการใช้เงิน 1,000 บาทแล้วให้ใช้เงินจำนวนดังกล่าวนี้ให้หมดภายใน 14 วัน หากเลยวันที่กำหนดระบบจะไม่คืนเงินให้ ในแอป “เป่าตัง” จะมี 2 กระเป๋า กระเป๋าช่องที่ 1 จะเป็นส่วนที่ได้รับเงินจากรัฐบาล 1,000 บาท และ กระเป๋าช่องที่ 2 ใช้สำหรับเติมเงินเพื่อใช้จับจ่ายสินค้านอกจังหวัดแล้วจะได้รับเงินคืน 15% แต่ไม่เกิน 4,500 บาท(จำกัดวงเงิน 30,000 บาท) หากไม่มีการใช้จ่ายทั้ง 2 กระเป๋าภายใน 14 วัน จะถูกตัดสิทธิ์และไม่สามารถลงทะเบียนใหม่ได้อีก ทั้งนี้ในกรณีที่ภายใน 14 วัน ใช้จ่ายเฉพาะเป๋าตังช่อง 2 (โดยไม่ใช้เป๋าตังช่อง 1 เลย) จะถูกตัดสิทธิ์เงิน 1,000 บาท แต่ยังสามารถใช้สิทธิ์รับเงินคืน 15% หรือ Cashback ต่อเนื่องได้ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562