Tips & Tricks

วิธีลบรหัสผ่านออกจากเอกสาร PDF

เอกสาร PDF ที่ไม่ต้องการเปิดเผยให้สาธารณะเห็นมักจะมีการตั้งรหัสผ่านเอาไว้เพื่อป้องการเข้าถึงข้อมูลในเอกสาร PDF นั้น ๆ และป้องกันการคัดลอกไปใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาตอีกด้วย อย่างไรก็ตามเอกสารที่เราได้มาอยากถูกต้องพร้อมกับรหัสผ่านจากเจ้าของไฟล์ก็มีปัญหาที่อาจจะสร้างความรำคาญในการใช้งานได้ โดยเฉพาะเมื่อเปิดไฟล์ทุกครั้งจะมีการถามหารหัสผ่าน ซึ่งบางครั้งเราอาจจะจำรหัสผ่านไม่ได้ด้วย วิธีการแก้ปัญหานี้เราจึงต้องทำการลบรหัสผ่านออกจากไฟล์ PDF โดยในการลบ Password เอกสาร PDF ทำได้ 2 วิธี คือ
1. ลบรหัสผ่านด้วยการบันทึกเป็นเอกสาร PDF ใหม่ขึ้นมาโดยใช้เบราเซอร์ Chrome
2. ลบรหัสผ่านด้วย Adobe Acrobat Pro
โดยก่อนที่จะทำการลบรหัสผ่านไฟล์ PDF จำเป็นต้องมีรหัสเพื่อเปิดไฟล์ PDF นั้นขึ้นมาก่อน จากนั้นจึงจะสามารถใช้วิธีการลบรหัสทั้ง 2 วิธีข้างต้น

การลบรหัสผ่านไฟล์ PDF ด้วยการบันทึกเป็นเอกสาร PDF ใหม่

วิธีนี้จะยกตัวอย่างการบันทึกเอกสารด้วยเบราว์เซอร์ Google Chrome
1. ทำการเปิดไฟล์ PDF โดยการคลิกขวาที่ไฟล์ PDF ที่ต้องการ “Open with -> Chrome

how_to_remove_password_pdf1

2. ทำการกรอกรหัสผ่านไฟล์ PDF ให้เรียบร้อย

how_to_remove_password_pdf2

3. คลิกที่รูปปริ้นเตอร์

how_to_remove_password_pdf3

4. หน้าจอปริ้นในหัวข้อ Destination ให้เลือกเป็น “Save as PDF” จะมีปุ่ม “Save” แสดงขึ้นมาให้คลิกปุ่ม “Save” เพื่อบันทึกไฟล์ (ไฟล์ที่ได้จะเป็นไฟล์ใหม่ที่ไม่มีรหัสผ่าน)

how_to_remove_password_pdf4

การลบรหัสผ่านไฟล์ PDF ด้วย Adobe Acrobat Pro

1. เปิดโปรแกรม Adobe Acrobat Pro ขึ้นมา แล้วเปิดไฟล์ PDF ที่ต้องการ พร้อมกรอกรหัสผ่านให้เรียบร้อย

how_to_remove_password_pdf21

2. คลิกที่เมนูรูปกุญแจ เสร็จแล้วเลือก “Permission Details” จะแสดงหน้าจอคุณสมบัติเอกสาร หัวข้อแท็ป “Security

how_to_remove_password_pdf22

3. ในช่อง Security Method ให้เลือกเป็น “No Security” จะมีป๊อบอัพหน้าจอถามว่าต้องการยกเลิกระบบความปลอดภัยของเอกสารนี้ใช่ไหม ให้ตอบ “OK” เท่านี้ก็เป็นอันเรียบร้อย จะสังเกตว่ารูปเมนูกุญแจหายไปจากเอกสารนี้แล้ว

how_to_remove_password_pdf23

การตั้งรหัสผ่านให้เอกสาร PDF นั้นเป็นเรื่องที่ดีในแง่ของความปลอดภัยเพื่อช่วยป้องกันการเข้าถึงเอกสารจากผู้ไม่หวังดีได้ แต่ควรเลือกตั้งรหัสผ่านเฉพาะเอกสารที่สำคัญเท่านั้น เนื่องจากเอกสาร PDF ที่ถูกตั้งรหัสผ่านไว้ทุกครั้งที่เปิดใช้งานเอกสารนั้นต้องกรอกรหัสผ่านให้ถูกต้องจึงจะเปิดดูได้ ดังนั้นในกรณีที่เรามีการรับไฟล์ PDF ติดรหัสผ่านจากคนอื่นมา เวลาใช้บนเครื่องของเราเองก็ควรลบรหัสผ่านไฟล์ PDF ออก เพื่อช่วยให้การเปิดอ่านเอกสารไม่ต้องคอยกรอกรหัสผ่านทุกครั้ง