Tips & Tricks

วิธีลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนไทยร่วมใจผ่านแอปเป๋าตังค์

ในสถานการณ์ที่โควิดกำลังระบาดและยอดผู้ติดเชื้อสูงขึ้นในแต่ละวันทำให้รัฐบาลจำเป็นต้องจัดซื้อวัคซีนเพิ่มเพื่อให้เพียงพอกับจำนวนประชากรในประเทศ แต่เนื่องด้วยปัจจุบันวัคซีนมีจำกัดเพราะหลายประเทศประสบวิกฤตโรคระบาดโควิด-19 เช่นเดียวกับไทย ทำให้เกิดการสั่งซื้อวัคซีนเพิ่มขึ้นจำนวนมาก กำลังการผลิตวัคซีนจึงไม่ทันกับความต้องการ ด้วยเหตุนี้รัฐจึงจำเป็นต้องจัดสรรให้กับบุคลากรทางการแพทย์หรือผู้ที่มีความเสี่ยงสูงได้ฉีดวัคซีนก่อน โดยมีการลำดับความสำคัญดังนี้
1. บุคลากรทางการแพทย์ หรือ ด่านหน้าในการสู้ภัยโควิดครั้งนี้ ประกอบด้วย หมอ พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล เจ้าหน้าที่ภาคสนามที่ต้องใกล้ชิดผู้ป่วยโควิด
2. ผู้สูงอายุ มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป จัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูง
3. หญิงตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป
4. ผู้ที่มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค ประกอบด้วย โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง, โรคหัวใจและหลอดเลือด, โรคไตวายเรื้อรัง, โรคหลอดเลือดสมอง ,โรคมะเร็งทุกชนิด, โรคเบาหวาน และโรคอ้วน

โดยช่องทางการลงทะเบียนฉีดวัคซีนมีหลากหลายช่องทาง สำหรับผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงสามารถ walkin เข้าไปที่โรงพยาบาลในพื้นที่ได้เลย หรือจะลงทะเบียนฉีดวัคซีนกับไทยร่วมใจ

วิธีลงทะเบียนฉีดวัคซีนไทยร่วมใจ

1. เข้าไปที่แอป “เป๋าตังค์” คลิกที่ “โครงการไทยร่วมใจ” (หากยังไม่ได้ติดตั้งในเครื่องให้เข้าไปดาวน์โหลด “เป๋าตังค์ ใน play store“)

2. เมื่อเข้ามาในหน้าจอโครงการไทยร่วมใจ คลิกปุ่ม “แสดงความประสงค์

3. จากนั้นจะมีหน้าจอให้ตรวจสอบหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและให้ความยินยอม  ให้คลิกปุ่ม “ยืนยัน

4. ในหน้าจอระบุข้อมูลส่วนบุคคลให้ทำการกรอกข้อมูลลงในช่องให้ถูกต้อง เสร็จแล้วคลิกปุ่ม “ยืนยันแจ้งความประสงค์” (กด “ยืนยัน” ระบบจะส่งรหัส OTP มาทาง SMS ของโทรศัพท์)

5. ให้นำรหัส OTP 6 หลัก มากรอกให้ถูกต้อง แล้วคลิกปุ่ม “ยืนยัน

6. หากข้อมูลถูกต้องระบบจะแจ้งว่าได้รับข้อมูลการแจ้งความประสงค์ขอฉีดวัคซีนกับไทยร่วมใจแล้ว และให้รอการจัดสรรวัคซีนตามเงื่อนไขที่โครงการกำหนด  โดยทางไทยร่วมใจจะแจ้งผลทาง SMS เพื่อให้ทำการจองฉีดวัคซีนต่อไป

ขั้นตอนการจองฉีดวัคซีนไทยร่วมใจผ่านแอปเป๋าตังค์

1. เมื่อได้รับแจ้งผลยืนยันทาง SMS แล้ว ก็สามารถเข้าจองหรือนัดหมายการฉีดวัคซีนกับไทยร่ว่มใจได้ โดยเปิดแอปเป๋าตังค์และกดที่รูปโครงการไทยร่วมใจ แล้วเลือก “ตรวจสอบสถานที่ วัน เวลา

2. ทำการเลือกสถานที่ และวันเวลา ในการเข้ารับการฉีดวัคซีน แล้วกดปุ่ม “ยืนยัน

3. ทำการยืนยันนัดหมายการจองฉีดวัคซีน

ขั้นตอนการบันทึกอาการไม่พึงประสงค์หลังฉีดวัคซีนไทยร่วมใจ

หลังจากฉีดวัคซีนแล้วหากเกิดอาการไม่พึงประสงค์ ผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนสามารถที่จะบันทึกอาการลงในระบบของไทยร่วมใจได้ โดยมีวิธีการดังนี้

1. ให้ทำการเปิดแอปเป่าตังค์ขึ้นมา กดที่รูปโครงการไทยร่วมใจ แล้วเลือก “บันทึกอาการไม่พึงประสงค์

2. ให้ทำการกรอกอาการไม่พึงประสงค์ของคุณลงไป โดยระบบจะบันทึกเป็นรายวันเก็บไว้ในระบบเพื่อให้ทีมแพทย์สามารถเข้ามาตรวจสอบดูอาการของแต่ละคนว่ามีอาการผิดปกติอะไรบ้าง เพื่อจะได้ให้คำแนะนำและแจ้งเตือนให้ผู้รับวัคซีนทราบแนวทางการรักษาต่อไป

จะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีได้เข้ามายกระดับปัจจัยพื้นฐานอย่างการเข้ารับการรักษาพยาบาล ทำให้มีการเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ การเข้าถึงการฉีดวัคซีนที่รวดเร็ว ด้วยสถานการณ์วิกฤตโรคระบาดโควิด-19 การเดินทางไปโรงพยาบาลหรือหาเตียงในโรงพยาบาลเป็นเรื่องยากและไม่เพียงพอต่อผู้ป่วยจำนวนมาก ทำให้เกิดการรักษาพยาบาลภายในบ้านของตัวเอง หรือ เรียกว่า Home isolation ที่ใช้การ video call ระหว่างคนไข้และหมอ โดยที่หมอสามารถสอบถามอาการและให้คำแนะนำกับคนไข้ได้จำนวนมากในคราวเดียว