ที่อยู่เว็บไซต์ของเราคือ https://www.email2learn.com เป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับบทความด้านไอที เป็น Blog ส่วนบุคคล

เราเก็บข้อมูลส่วนตัวอะไรบ้างและทำไมเราต้องเก็บ

เราอาจจะมีการเก็บข้อมูลส่วนตัวเช่น ชื่อ อีเมล การตั้งค่าบัญชี  และข้อมูลทางเทคนิค เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับคุกกี้  รวมทั้งสำรวจความคิดเห็นของท่านในบทความที่คุณแสดงความคิดเห็นใน email2learn.com เท่านั้น

  • ข้อมูลที่อยู่ภายใต้การแสดงความคิดเห็น จะแสดงต่อสาธารณะภายใต้บทความนั้น ๆเท่านั้น ไม่มีการเรียบเรียงไปแสดงนอกเว็บไซต์หรือนำข้อมูลไปใช้ในทางอื่น
  • หากท่านแสดงความคิดเห็นไปแล้ว ใส่ข้อมูลของคุณลงไป และไม่ต้องการให้ข้อมูลแสดงบนเว็บไซต์ สามารถแจ้งความจำนงนำข้อมูลดังกล่าวออกได้ โดยสามารถติดต่อได้ที่ wichai.2learn@outlook.com

การใช้คุกกี้ (Cookies)

email2learn.com อาจมีการเก็บคุกกี้ การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์จากผู้เข้าเยี่ยมชมทุกราย และอาจมีการเก็บข้อมูลเชิงสถิติ เพื่อรวบรวมข้อมูลในการวิเคาะห์การทำงานของเว็บไซต์ ศึกษาพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ของผู้ใช้ เพื่อนำไปพัฒนาให้มีประสิทธิภาพต่อผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น