ลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกัน มาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัส Covid 19

Advertisement

ผลกระทบจากไวรัสสายพันธุ์ใหม่ หรือ COVID 2019 ทำให้ระบบเศรษฐกิจหลาย ๆในประเทศต้องหยุดชะงัก ฟันเฟืองต่าง ๆของระบบก็ถูกสั่งให้หยุดเพื่อไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิท 19  เรียกว่ากระทบเศรษฐกิจทั้งในระดับมหภาคและจุลภาคอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เมื่อห้างร้านต่าง ๆถูกสั่งให้หยุดกิจการ ทำให้เกิดการว่างงาน ประชาชนขาดรายได้ นี่คือสิ่งที่ทุกประเทศกำลังประสบปัญหาอยู่ ณ เวลานี้

อย่างไรก็ตามสำหรับประเทศไทย รัฐได้เข้ามาช่วยเหลือเยียวยาให้ประชาชาชนสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ในช่วงที่ขาดรายได้นี้  ซึ่งก็คือโครงการ เราไม่ทิ้งกัน เป็นโครงการที่มอบเงินช่วยเหลือให้ผู้ที่ประสบปัญหาหรือผลกระทบจาก Covid-19 เป็นจำนวนเงิน 5,000 บาท เพื่อให้สามารถผ่านวิกฤตในช่วงที่เลวร้ายนี้ไปได้

ลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันรับเงินเยียวยาผลกระทบจากไวรัสโควิท 19 กรณีไม่มีประกันสังคม

1. ให้เข้าไปที่เว็บ  www.เราไม่ทิ้งกัน.com  จากนั้นคลิกปุ่ม “ลงทะเบียนมาตรการชดเชยรายได้”2. จะเข้ามาที่หน้าจอกข้อตกลงและเงื่อนไข ให้ทำการอ่านรายละเอียดทั้งหมดแล้วดูว่าตรงกับเงื่อนไขที่ระบุหรือไม่ ถ้าตรงตามที่ระบุให้ติกถูก “ตกลงและยอมรับเงื่อนไข” เสร็จแล้วคลิกปุ่ม “ยืนยัน

3. จากนั้นจะเข้าสู่หน้าฟอร์มกรอกข้อมูล ซึ่งประกอบด้วย
3.1 ข้อมูลผู้ลงทะเบียน
  – ชื่อ, นามสกุล, วันเดือนปีเกิด, หมายเลขบัตรประชาชน, รหัสหลังบัตรประชาชน, รายได้ต่อเดือน , หมายเลขโทรศัพท์มือถือ, อีเมล์ และ ไลน์ไอดี3.2 ช่องทางรับเงิน
 – สามารถเลือกเป็นบัญชีธนาคารใดก็ได้ หรือ จะเป็น Promptpay ก็ได้3.3 ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ และ ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน ให้ทำการกรอกข้อมูลที่อยู่ให้ถูกต้อง หลังจากกรอกที่อยู่เสร็จให้คลิกปุ่ม “ดำเนินการต่อ3.4 ข้อมูลการประกอบอาชีพ  ให้ระบุอาชีพหรือตำแหน่งที่ทำอยู่ และระยะเวลาการประกอบอาชีพ3.5 ท่านเป็นผู้ได้รับผลกระทบจาก Covid-19 ในเรื่องใด ให้ทำการระบุผลกระทบที่เกิดขึ้น3.6 ให้ทำการระบุข้อมูลว่ามีนายจ้างหรือไม่มีนายจ้าง ในกรณีที่ไม่มีนายจ้างให้ระบุอาชีพลงไป3.7 หลังจากกรอกข้อมูลครบแล้ว ให้ติกเครื่องหมายถูกเพื่อรับทราบและยินยอมให้นำข้อมูลไปตรวจสอบ และทำการกรอกรหัสแคปชาให้ถูกต้อง เสร็จแล้วคลิกปุ่ม “ลงทะเบียน3.8 หลังจากนั้นระบบจะทำให้การยืนยันตัวตน โดยจะมีการส่งรหัส OTP มาที่มือถือของเรา นำเลขรหัสนั้นไปกรอกลงในช่อง “ยืนยัน OTP” แล้วคลิกปุ่ม “ยืนยัน3.9 เมื่อยืนยันข้อมูลเสร็จเรียบร้อย หากถูกต้องจะขึ้นว่าระบบได้รับข้อมูลการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วจะเห็นว่าการลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันนั้นไม่ได้มีความยุ่งยากหรือซับซ้อนอะไร ทุกคนสามารถเข้าไปลงทะเบียนได้ด้วยตัวเองผ่านเว็บไซด์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com โดยต้องตรวจสอบคุณสมบัติของตัวเองว่าตรงกับเงื่อนไขและข้อกำหนดหรือไม่ โดยต้องเป็นคนที่มีอายุ 18 ปีขึ้น, ไม่เป็นข้าราชการ, ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม และ เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19  ซึ่งจะได้รับเงินชดเชยหรือเงินเยียวยาจากรัฐในจำนวน 5,000 บาท / เดือน ภายในระยะเวลา 3 เดือน โดยสามารถลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันได้แล้วตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

itemail