Email

ตั้งค่า Microsoft Outlook เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตอีเมล์ Hotmail Gmail

Microsoft Outlook เป็นโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้สำหรับจัดการอีเมล์ในสำนักงาน โดยเราสามารถที่จะตั้งค่าเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตอีเมล์จากภายนอกได้ ไม่ว่าจะเป็น Gmail, Hotmail, Yahoo เป็นต้น ซึ่งแทนที่จะเราใช้อินเทอร์เฟสผ่านเว็บเบราเซอร์เราก็มาใช้บนโปรแกรม Outlook แทน ที่ประกอบด้วยฟีเจอร์ต่าง ๆมากมายช่วยในการจัดการอีเมล์(รับ-ส่งอีเมล์)มีสะดวกและง่ายยิ่งขึ้น นอกจากนี้เรายังสามารถที่ดึงอีเมล์จากภายนอกมาเก็บไว้บน Microsoft Outlook เพื่อเปิดดูภายหลังในแบบ Offline ได้ด้วย ทำให้การเปิดอ่านอีเมล์ไม่จำเป็นต้องเชื่อมอินเทอร์เน็ตตลอดเวลา

เตรียมความพร้อมก่อนตั้งค่าเชื่อมต่อ Hotmail และ Gmail
1. ค่าสำหรับการเชื่อมต่ออีเมล์เซิฟเวอร์ Hotmail
Protocol : POP3
Incoming Mail Server : pop-mail.outlook.com, Port : 995
Outgoing Mail Server (SMTP) : smtp-mail.outlook.com, Port : 25 (หรือ 587)
2. ค่าสำหรับการเชื่อมต่ออีเมล์เซิฟเวอร์ Gmail
Protocol : IMAP
Incoming Mail Server : imap.gmail.com, Port : 993
Outgoing Mail Server (SMTP) : smtp.gmail.com, Port : 587

เปิดการเชื่อมต่อ IMAP และ POP บนเว็บเมล์ Hotmail, Gmail
1. เปิดการเชื่อมต่อสำหรับ Hotmail
1.1 ล็อกอินเข้าบัญชี Hotmail แล้วเลือกเมนู “รูปฟันเฟืองการตั้งค่า” แล้วคลิก “บัญชีผู้ใช้ที่เชื่อมต่อ” เลือกไปที่ “POP และ IMAP
1.2 ทำการกำหนดค่า “ให้อุปกรณ์และแอปใช้งาน POP” เป็น “ใช่” เสร็จแล้วคลิกปุ่ม “บันทึก

setup_hotmail_pop_imap

2. เปิดการเชื่อมต่อสำหรับ Gmail
2.1 ล็อกอินเข้าบัญชี Gmail เข้าไปที่เมนู “การตั้งค่า” แล้วเลือก “การส่งต่อและ POP/IMAP
2.2 ในช่อง “ดาวน์โหลด POP” ติ๊กที่ “เปิดใช้ POP สำหรับ จดหมายทั้งหมด” (หมายเหตุ หากเราใช้โปรโตคอลขาเข้าเป็น IMAP ก็ให้เลือกเปิดใช้งาน IMAP ซึ่งอยู่ในช่องถัดไปด้านล่าง) เสร็จแล้วคลิกปุ่ม “บันทึกการเปลี่ยนแปลง

setup_ms_outlook_gmail_hotmail12

วิธีการตั้งค่าเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอีเมล์บน Microsoft Outlook
1. เปิดโปรแกรม Microsoft Outlook ขึ้นมา แล้วเข้าไปที่เมนู “เครื่องมือ” แล้วเลือก “การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้

setup_ms_outlook_gmail_hotmail1

2. ในแถบ “อีเมล์” ให้คลิกปุ่ม “สร้าง” จะแสดงหน้าจอการเพิ่มบัญชีผู้ใช้ใหม่ขึ้นมา ให้ทำการกรอกข้อมูล “ชื่อผู้ใช้, อีเมล์ และรหัสผ่าน (ที่ใช้ล็อกอินอีเมล์ให้ถูกต้อง)” แล้วติ๊ก “กำหนดการตั้งค่าเซิฟเวอร์ด้วยตนเอง” เสร็จแล้วคลิกปุ่ม “ถัดไป

setup_ms_outlook_gmail_hotmai22

3. ในหน้าจอการเลือก “บริการอีเมล์” ให้เลือกเป็น “อินเทอร์เน็ตอีเมล์” แล้วคลิกปุ่ม “ถัดไป

setup_ms_outlook_gmail_hotmai3

4. ในหน้าจอ “การตั้งค่าอินเทอร์เน็ตอีเมล์” ให้กรอกข้อมูล ชื่อผู้ใช้, ชื่ออีเมล์, เซิฟเวอร์จดหมายขาเข้า, เซิฟเวอร์จดหมายขาออก และ อีเมล์ กับ รหัสผ่านที่ใช้ในการล็อกอินเข้าอีเมล์ เมื่อกรอกมูลดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยให้ คลิกปุ่ม “ตั้งค่าเพิ่มเติม

setup_ms_outlook_gmail_hotmai4

5. ไปที่แถบ “เซิร์ฟเวอร์ส่งออก” ติ๊ก “เซิร์ฟเวอร์ขาออก (SMTP) ของฉันต้องมีการรับรองความถูกต้อง” และ “ใช้การตั้งค่าเดียวกับเซิร์ฟเวอร์จดหมายขาเข้าของฉัน” เสร็จแล้วคลิกแถบ “ขั้นสูง

setup_ms_outlook_gmail_hotmai5

6. ในหน้าจอการตั้งค่า “ขั้นสูง” (สำหรับในตัวอย่างที่ใช้เป็น Hotmail)
– ให้กำหนดค่าพอร์ตของ POP3 เป็น “995” และ ติ๊ก “การเข้ารหัสจดหมายขาเข้าเป็นแบบ SSL
– ให้กำหนดค่าพอร์ตของ SMTP เป็น “25 หรือ 587” แล้วเลือกการเชื่อมต่อที่เข้ารหัสแบบ “TLS
เสร็จแล้วคลิกปุ่ม “ตกลง” (จากนั้นจะกลับไปที่หน้าหลักของการตั้งค่าอินเทอร์เน็ตเมล์อีกครั้ง ให้คลิกปุ่ม “ถัดไป”)

setup_ms_outlook_gmail_hotmai6

7. ระบบจะแสดงหน้าจอแสดงความยินดีว่าเราได้ตั้งค่าทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกปุ่ม “เสร็จสิ้น

setup_ms_outlook_gmail_hotmai7

8. จากนั้นจะเข้ามาที่หน้าจอ “การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้” จะเห็นว่ามีอีเมล์ที่เราสร้างการเชื่อมต่อเอาไว้แสดงขึ้นมา

setup_ms_outlook_gmail_hotmail8

9. ตอนนี้เราสามารถที่จะทำการ “ส่ง/รับ” อีเมล์บัญชีที่เราสร้างขึ้นได้แล้ว โดยการคลิกที่เมนู “ส่ง/รับ

setup_ms_outlook_gmail_hotmail9

10. หน้าจอแสดงการ “ส่ง/รับ” อีเมล์

setup_ms_outlook_gmail_hotmail11

11. เมื่อการ “ส่ง/รับ” อีเมล์เสร็จสมบูรณ์จะสังเกตว่ามีอีเมล์จากเว็บอีเมล์ของเราถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้ที่ Microsoft Outlook เรียบร้อยแล้ว ทีนี้เราก็สามารถเปิดอ่านได้แม้ไม่ได้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

setup_ms_outlook_gmail_hotmail13

โปรแกรม Microsoft Outlook นั้น เป็นเครื่องมือที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการบริหารจัดการอีเมล์ของเราได้อย่างเป็นระบบ ใช้ส่งอีเมล์ก็ได้ รับอีเมล์ก็ได้ หรือจะเชื่อมต่อไปยังบัญชีอีเมล์อื่นจากเว็บอีเมล์ที่ใด ๆก็ได้เพียงแค่กำหนดค่า เซิร์ฟเวอร์ขาเข้าและขาออกให้ถูกต้อง รวมทั้งยังรองรับโปรโตคอลขาเข้าทั้งแบบ POP3 และ IMAP