Tips & Tricks

วิธีใส่เลขหน้า Microsoft Word

ปกติเวลาเราใช้ Word เพื่อทำรายงาน เขียนบทความ หรือ ทำหนังสือ ที่มีลักษณะเป็นรูปเล่ม มีสารบัญที่บอกว่าแต่ละบท แต่ละหัวข้อ อยู่หน้าที่เท่าไหร่ เอกสารเหล่านี้จำเป็นต้องมีการระบุเลขหน้าของเอกสารเอาไว้  โดยเราสามารถใส่เลขหน้าเอกสาร Word ได้ในตำแหน่งที่ต้องการ พร้อมทั้งยังสามารถจัดรูปแบบเลขหน้าได้ทั้งเป็น ตัวเลข และ ตัวอักษร ซึ่งโปรแกรม Microsoft Word จะทำการรันเลขหน้าให้อัตโนมัติ

วิธีใส่เลขหน้า MS Word (ตัวอย่าง MS Word 2007 สามารถประยุกต์ใช้กับเวอร์ชั่นอื่น ๆได้)

1. เริ่มต้นให้ไปที่เมนู “แทรก” แล้วเลือก “หมายเลขหน้า” -> “ด้านบนของหน้า” จากนั้นก็เลือกรูปแบบตำแหน่งตามต้องการ เราก็จะได้เลขหน้าของเอกสาร Word เรียบร้อยแล้ว

2. การจัดรูปแบบเลขหน้าเอกสาร Word โดยทั่วไป Word จะทำการระบุเลขหน้าเป็นตัวเลขอยู่แล้ว กรณีที่เราต้องการเปลี่ยนจากตัวเลข เป็นอักษรประเภทอื่นก็ให้คลิกที่ “หมายเลขหน้า” -> “จัดรูปแบบหมายเลขหน้า” จากนั้นทำการเปลี่ยนเลขหน้าเป็นรูปแบบที่ต้องการ

3. กำหนดเลขหน้าเริ่มต้นสำหรับเอกสาร Word แน่นอนในครั้งแรกของการแทรกเลขหน้า Word จะทำการรันเลขหน้าให้ทุกหน้า แต่หากเราต้องการกำหนดเลขหน้าของเอกสารหน้าใด ๆให้มีการรันเลขหน้าเริ่มต้นใหม่ก็สามารถทำได้ โดยการคลิกไปยังตำแหน่งเอกสารหน้าที่ต้องการรันเลขหน้าเริ่มต้นใหม่ จากนั้นไปที่ “จัดรูปแบบหมายเลขหน้า” แล้วกำหนดตัวเลขเลขหน้าเริ่มต้นที่ต้องการ

4. การซ่อนเลขหน้าสำหรับหน้าบทใน Word ทำได้โดยการไปที่หน้าที่ต้องการซ่อนเลขหน้า จากนั้นทำการดับเบิ้ลคลิกตรงเลขหน้า จะปรากฎเมนูการออกแบบแสดงขึ้นมา ให้ติ๊กเครื่องหมายถูกที่ช่อง “หน้าแรกที่ต่างกัน” เลขหน้าของเอกสารของบทก็จะหายไป

5. วิธีแทรกหน้าเปล่า หรือ Blank page สำหรับหน้าบท(Chapter) ที่ไม่ต้องมีเลขหน้า เวลาเราแทรกเลขหน้า Word จะรันเลขหน้าให้ทุกหน้าของเอกสาร วิธีที่เราจะทำให้หน้าบทไม่มีเลขหน้าปรากฏอยู่ก็คือการแทรกหน้าเปล่าเข้าไป ทำได้โดยการเข้าไปที่ “เค้าโครงหน้ากระดาษ” -> “ตัวแบ่ง” แล้วเลือกตัวแบ่งส่วน “หน้าถัดไป” Word จะทำการแทรกหน้าเปล่าในหน้าถัดไปให้ ซึ่งเราก็สามารถใช้หน้านั้นทำเป็นหน้าบทที่ไม่ต้องมีเลขหน้าได้

6. การยกเลิกเลขหน้าเอกสาร Word สามารถทำได้ 2 วิธีง่าย ๆ วิธีแรกให้ดับเบิ้ลคลิกที่เลขหน้าใด ๆแล้วลบออก เลขหน้าทั้งหมดของเอกสารก็จะถูกลบออกทั้งหมด วิธีที่สองไปที่เมนู “หมายเลขหน้า” -> “เอาหมายเลขหน้าออก” เลขหน้าทั้งหมดก็จะหายไปเช่นเดียวกัน

สำหรับใครที่ใช้ Microsoft Word ทำรายงาน บทความ ที่เป็นรูปเล่มมีสารบัญ มีเลขหน้าอ้างอิงต่าง ๆ หวังว่าบทความนี้น่าจะพอเป็นแนวทางในการเอาไปปรับใช้กับเอกสาร Word ของท่านได้
บทความอื่น ๆ เกี่ยว Microsoft Word
สร้างไฟล์ Microsoft Word ให้เป็น Read Only