Tips & Tricks

วิธีใช้ Google Trends ดูแนวโน้มการสืบค้นข้อมูลบน Google

สำหรับนักการตลาดจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องทำการศึกษาและรวบรวมข้อมูลที่คนสนใจในช่วงเวลาปัจจุบันเพื่อนำมาวิเคราะห์แนวโน้มว่าหากมีการนำผลิตภัณฑ์ออกจำหน่ายแล้วจะสามารถตอบสนองต่อความต้องการของตลาดได้ ซึ่งในปัจจุบันผู้คนนิยมสั่งซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น โดยที่มีการสืบค้นสินค้าผ่าน Search Engine ซึ่งเป็นตัวกลางสำคัญในการนำผู้ซื้อไปที่หน้าเว็บไซด์ของผู้ขายได้ การที่เราจะทราบได้ว่าผู้คนสนใจสินค้าอะไรในช่วงเวลานี้เราจึงต้องศึกษาข้อมูลจากเสิร์จแอนจิ้น ซึ่งที่นิยมกันมากในปัจจุบันก็คือ Google โดยได้พัฒนาเครื่องมือที่ช่วยให้นักการตลาดสามารถศึกษาข้อมูลหรือคีย์เวิร์ดที่คนสืบค้นมากที่สุด เครื่องมือนี้เรียกว่า “Google Trends” โดยที่เราสามารถดูเทรนจากทั่วโลก หรือ เฉพาะบางประเทศก็ได้ เลือกดูตามช่วงเวลาได้ เลือกดูตามกลุ่มได้ และเลือกดูตามประเภทของแอปพลิเคชันที่ใช้ในการสืบค้นข้อมูลได้

วิธีดู Google Trends แบบภาพรวม
1. ให้เข้าไปที่เว็บไซด์ trends.google.com

2. ให้คลิกที่เมนูด้านซ้ายมือแล้วเลือก “Trending Searches” จากนั้นเลือกประเทศที่ต้องการดูเทรน (ซึ่งในตัวอย่างเลือกเป็นประเทศไทย)

google_trends2

google_trends3

3. จะเห็นว่าระบบจะแสดงผลลัพธ์ที่มีคนสืบค้นในช่วงเวลานี้มากที่สุดขึ้นมา

google_trends4

วิธีดู Google Trends แบบเฉพาะเจาะจงตามคีย์เวิร์ดที่สืบค้น
1. ให้เข้าไปที่เว็บไซด์ trends.google.com

2. สมมติอยากรู้เทรนหรือข้อมูลการเปรียบเทียบระหว่างรุ่นของ Apple iPhone xr และ iPhone xs ให้ทำการพิมพ์คำลงในช่อง “Enter a search term” แล้วกด Enter

google_trends5

3. จะได้หน้าจอที่แสดงกราฟของการสืบค้นข้อมูลขึ้นมา ที่นี้ให้เราทำการเพิ่ม iPhone xs ลงในช่อง + Compare เพื่อดูเทรนเปรียบเทียบทั้ง 2 รุ่นว่าเป็นยังไงบ้าง

google_trends6

4. ทีนี้เราก็จะได้ข้อมูลกราฟเปรียบเทียบทั้ง 2 รุ่นแสดงขึ้นมา

google_trends7

5. หากเราต้องการเปลี่ยนข้อมูลประเทศ และ ช่วงเวลาก็สามารถเลือกได้ เช่น ต้องการดูข้อมูลการสืบค้นในประเทศไทย ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา

google_trends8

6. เราสามารถดูในระดับภูมิภาคของประเทศด้วยว่าจังหวัดไหนสืบค้นรุ่นไหนมากกว่ากัน

google_trends9

7. สามารถดูความสัมพันธ์ของคีย์เวิร์ดได้ว่ามีคีย์เวิร์ดอะไรบ้าง

google_trends10

จะเห็นได้ว่าการศึกษาข้อมูลเทรนการสืบค้นจาก Google Trends ทั้งการดูแบบภาพรวม หรือดูแบบเฉพาะเจาะจงลงในคีย์เวิร์ดนั้น ก็พอจะมองภาพออกได้ว่าคนสนใจเรื่องอะไรอยู่ในตอนนี้ และการเปรียบเทียบช่วยให้ทราบได้ว่าสนใจรุ่นของสินค้าอันไหนมากกว่า ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์สำหรับนักการตลาดสามารถนำไปวิเคราะห์แนวโน้มว่าจะสร้างผลิตภัณฑ์หรือนำสินค้าประเภทใดออกวางขายในตลาดช่วงนี้ถึงจะดีที่สุด