Mac OS

วิธีสลับภาษาไทย-อังกฤษด้วยปุ่ม Grave Accent หรือ ตัวหนอนบน Mac OS

การเปลี่ยนมาใช้แพลตฟอร์มจาก Windows เป็น Mac เชื่อว่าอาจจะทำให้ใครหลายคนเกิดความสับสนเนื่องจากปุ่มบนคีย์บอร์ดมีบางส่วนที่แตกต่างกัน ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือปุ่มที่ใช้ในการสลับภาษาจากไทยเป็นอังกฤษ โดยใน Windows เราจะชินกับการใช้ปุ่มสัญลักษณ์ตัวหนอน(~) หรือ Grave Accent พอเปลี่ยนมาใช้ Mac ปรากฎปุ่มตัวหนอนไม่สามารถสลับภาษาจากไทยเป็นอังกฤษได้ โดยบน Mac จะมีการใช้ปุ่ม Command + Space ในการเปลี่ยนภาษา ซึ่งหลายคนอาจจะไม่ถนัดกับการต้องกดปุ่ม 2 ปุ่มในการเปลี่ยนภาษาและอยากที่จะใช้ปุ่มตัวหนอนเพียงปุ่มเดียวเท่านั้นจะทำอย่างไร

วิธีเปลี่ยนภาษาไทย-อังกฤษด้วยตัวหนอน (~) หรือ Grave Accent
1. ขั้นตอนแรกให้เราทำการดาวน์โหลดโปรแกรมที่ชื่อว่า “Karabiner Elements” ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับการ Customize การทำงานของปุ่มคีย์บอร์ดบน Mac OS นั่นเอง ให้ไปที่เว็บไซด์ Karabiner Elements แล้วทำการเลือกเวอร์ชั่นให้ตรงกับ Mac OS ที่เราใช้งานอยู่ (วิธีการดูเวอร์ชั่น Mac OS ก็เข้าไปที่เมนูหลักไอคอนรูปแอปเปิ้ล แล้วคลิก “About this Mac”)

switch_thai_english_language_on_mac_os1

2. หลังจากที่ดาวน์โหลดเสร็จแล้ว ให้ทำการติดตั้งให้เรียบร้อย เมื่อติดตั้งแล้วจะสังเกตเห็นไอคอนโปรแกรม Karabiner แสดงขึ้นมา ให้ทำการคลิกเพื่อเปิดโปรแกรมขึ้นมา

switch_thai_english_language_on_mac_os2

switch_thai_english_language_on_mac_os4

3. เมื่อเปิดโปรแกรมขึ้นมา ให้ทำการตั้งค่าดังนี้
(1) คลิกปุ่ม Add Item
(2) ในช่อง From key ให้เลือก grave_accent_and_tilde (`)
(3) ในช่อง To key ให้เลือก F19
เสร็จแล้วทำการปิดโปรแกรม Karabiner Elements

switch_thai_english_language_on_mac_os5

4. เข้าไปที่ System Preferences > Language & Region > Keyboard Preferences.

switch_thai_english_language_on_mac_os6

switch_thai_english_language_on_mac_os7

5. ในหน้าจอ Keyboard Preferences ให้เลือกแท็บ Shortcuts > Input Sources > Select the previous input source ให้ดับเบิ้ลคลิกเเล้วกดปุ่มปุ่มตัวหนอน (~) ที่ Keyboard จนขึ้นเป็น F19 เป็นอันเรียบร้อย

switch_thai_english_language_on_mac_os8

6. ทำการทดสอบโดยกดปุ่มตัวหนอน (~) หรือสัญลักษณ์ Grave Accent ดูว่าภาษาเปลี่ยนจากไทยเป็นอังกฤษ หรือ อังกฤษเป็นไทยหรือไม่ ถ้าเปลี่ยนแสดงว่าการสลับภาษาด้วยปุ่มตัวหนอนบน Mac สำเร็จ

switch_thai_english_language_on_mac_os9

กรณี Karabiner ใช้ไม่ได้

ในกรณีที่ Karabiner ใช้ไม่ได้ อาจจะเกิดจากเวอร์ชั่นไม่ Compatible กับ Mac OS version หรืออาจจะเกิดบั๊กของตัว Karabiner เอง รวมทั้งระบบความปลอดภัยของ MAC ที่ป้องกันไม่ให้โปรแกรมจากภายนอกเข้าถึงได้ วิธีแก้ปัญหากรณีนี้ คือ ให้เข้าไปแก้ไขค่าที่ Input Sources โดยตรงได้เลย เข้าไปที่ Keyboard > Shortcuts > Input Sources > Select the previous input source ทำการคลิกเปลี่ยนค่าเป็น F18 (หรือ Mac OS บางเวอร์ชั่นอาจจะใช้ F19)

เท่านี้เราก็สามารถใช้ตัวหนอนในการสลับภาษาไทย-อังกฤษบน Mac ได้แล้ว แต่ข้อเสียวิธีนี้ คือ เราจะไม่สามารถพิมพ์สัญลักษณ์ตัวหนอนบนเอกสารต่าง ๆได้ แต่สามารถใช้เทคนิค Text Reference หรือ Text Matching ในการอ้างอิงสัญลักษณ์ตัวหนอนด้วยข้อความได้ โดยเข้าไปแท็บ Keyboard > Text ทำการเพิ่มข้อความและสัญลักษณ์ตัวหนอนเข้าไปได้