Android | Mac OS

วิธีแชร์ไฟล์ระหว่างเครื่อง Mac และ โทรศัพท์ Android ผ่าน Bluetooth

การแชร์ไฟล์หรือส่งไฟล์ผ่านช่องทาง Bluetooth เป็นอีกวิธีหนึ่งที่สะดวกและง่ายที่สุด โดยเฉพาะเมื่ออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกันนั้นมีความแตกต่างกัน เช่น ระหว่างโทรศัพท์มือถือ กับ เครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งแตกต่างกันทั้งในระบบปฏิบัติการและการใช้งาน โดยทั่วไปการแชร์ไฟล์ระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยกันเราสามารถแชร์ผ่านเครือข่าย LAN โดยใช้สายแลนหรือใช้ Wi-Fi กำหนดค่า IP Address ให้อยู่ในวงเครือข่ายเดียวกัน แต่ในกรณีนี้เราจะใช้ Bluetooth ซึ่งเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่ใช้สื่อสารหรือรับส่งข้อมูลระหว่างอุปกรณ์สองตัวแบบไร้สาย โดยใช้คลื่นวิทยุความถี่ช่วง 2.4 GHz ในการสื่อสาร เช่นเดียวกับ Wi-Fi เพียงแต่บลูทูธนั้นจะใช้โปรโตคอล (Protocol) อื่นในการสื่อสาร และมาตรฐาน Bluetooth อยู่ภายใต้การดูแลของ Bluetooth Special Interest Group (Bluetooth SIG) ที่คอยพัฒนาและกำหนดมาตรฐานของ Bluetooth ในแต่ละเวอร์ชัน โดยในแต่ละเวอร์ชันจะมีขนาดการส่งข้อมูล(Max Data Rate) ที่แตกต่างกันดังนี้
– Bluetooth 2.0 = 1 Mbps
– Bluetooth 2.0+EDR = 3 Mbps
– Bluetooth 2.1+EDR = 3 Mbps
– Bluetooth 3.0+HS = 24 Mbps
– Bluetooth 4.0 = 24 Mbps
– Bluetooth 4.1 = 24 Mbps
* EDR (Enhanced Data Rate) เป็นการเพิ่มความเร็วในการส่งข้อมูลสูงสุดเป็น 3 Mbps
* HS (High-Speed) เป็นการปรับปรุงความเร็วเพิ่มขึ้น

วิธีการแชร์ไฟล์ระหว่างเครื่อง Mac และ โทรศัพท์ Android ผ่าน Bluetooth
1. เข้าไปที่ Sharing ใน System Preferences บนเครื่อง Mac

mac_osx_connect_android_via_bluetooth1

2. ในหน้าจอ Sharing คลิกเครื่องหมายถูกในช่อง Bluetooth Sharing เสร็จแล้วคลิกปุ่ม “Open Bluetooth Preferences…” เพื่อเปิดใช้งาน Bluetooth Sharing (ให้สังเกตตรงสถานะว่าเป็น
On” หรือสีเขียว) โดยชื่อของ Bluetooth ที่ตั้งไว้คือ “Macbook Internet Sharing

mac_osx_connect_android_via_bluetooth2

3. มาที่ฝั่งโทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติการ Android ให้เราเข้าไปที่ Settings -> Bluetooth เพื่อทำการเชื่อมต่อสัญญาณบลูทูธ

mac_osx_connect_android_via_bluetooth3

4. ให้ทำการเปิดบลูทูธและทำการค้นหาสัญญาณ ซึ่งจะพบว่ามีช่องสัญญาณบลูทูธชื่อ “Macbook Internet Sharing” แสดงขึ้นมา ให้ทำการคลิกเพื่อเชื่อมต่อสัญญาณบลูทูธ

mac_osx_connect_android_via_bluetooth4

5. หลังจากที่คลิกเชื่อมต่อจะแสดงหน้าจอทั้งบน Android และ Macbook ดังนี้
– Android ถามว่าต้องการจับคู่กับ “Macbook Internet Sharing” ให้คลิกปุ่ม “กำหนดค่าอุปกรณ์ให้ตรงกัน
– Mac ก็จะขึ้นรหัสผ่านให้ตรวจสอบว่าตรงกับทางฝั่ง Android หรือไม่ ถ้าตรงก็คลิกปุ่ม “Pair” ทั้งสองอุปกรณ์ก็จะสามารถคุยกันได้

mac_osx_connect_android_via_bluetooth5

6. ทดสอบส่งไฟล์จากเครื่อง Mac ไปยังโทรศัพท์มือถือ Android โดยคลิกที่ไอคอนสัญญาณบลูทูธ แล้วเลือกอุปกรณ์ที่เราเชื่อมต่อสัญญาณเอาไว้ แล้วเลือก “Send file to device…” เพื่อส่งไฟล์ไปยังโทรศัพท์มือถือ

mac_osx_connect_android_via_bluetooth6

7. บนเครื่อง Mac จะเปิด Finder ขึ้นมาเพื่อให้เราเลือกไฟล์ในโฟลเดอร์ที่ต้องการ ในตัวอย่างเลือกไฟล์ “Screenshot.png” แล้วคลิกปุ่ม “Send

mac_osx_connect_android_via_bluetooth7

8. บนเครื่องโทรศัพท์มือถือ Android จะขึ้นหน้าจอการถ่ายโอนไฟล์ และให้เรายอมรับไฟล์ โดยคลิกปุ่ม “ตกลง

mac_osx_connect_android_via_bluetooth8

9. จากนั้นก็เข้าไปดูว่าไฟล์ถูกส่งมาเรียบร้อยหรือยังในโฟลเดอร์ “Bluetooth” ของ Android ก็จะพบว่าไฟล์ถูกส่งมาเรียบร้อยแล้ว

mac_osx_connect_android_via_bluetooth9

จากวิธีการแชร์ไฟล์ระหว่าง Mac และ โทรศัพท์ Android ผ่าน Bluetooth เราจะเห็นว่าเป็นวิธีการที่ไม่ยุ่งยากและสามารถส่งไฟล์ขนาดเล็กถึงกลางได้อย่างง่ายดาย โดยไม่ต้องพกพาอุปกรณ์เก็บข้อมูลอื่น ๆแต่อย่างใด บลูทูธเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการส่งรับข้อมูลในกรณีที่เราไม่สะดวกที่จะใช้งานผ่าน Wi-Fi ในปัจจุบันก็มีการพัฒนาให้สามารถส่งข้อมูลได้ไกลและมีปริมาณการส่งข้อมูลที่สูงมากขึ้นอีกด้วย