Mac OS | Windows

วิธีแชร์ไฟล์ระหว่างเครื่อง MAC OS และ Windows PC

ในการใช้คอมพิวเตอร์ทำงานร่วมกับคนอื่นเรามักจะมีการแชร์ไฟล์กันอยู่บ่อยครั้ง และในบางครั้งเราอาจจะเจอกับคนที่ใช้ OS หรือ ระบบปฏิบัติการที่แตกต่างกับเราได้ ฉะนั้นแล้ววันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการแชร์ไฟล์ระหว่างเครื่อง MAC(OS X) และ Windows กัน โดยจะแบ่งออกเป็น 2 หัวข้อหลักดังนี้
1. แชร์ไฟล์จาก Windows ไปยัง MAC
2. แชร์ไฟล์จาก MAC ไปยัง Windows
ในการแชร์ไฟล์นั้นทั้ง 2 เครื่องต้องอยู่ใน Network เดียวกันโดยการเชื่อมต่ออาจจะเป็น LAN(Local Area Network) หรือ WiFi ก็ได้

1. แชร์ไฟล์จาก Windows ไปยัง MAC
1.1 เริ่มต้นในการแชร์ไฟล์บน Windows นั้นให้เราไปที่ “Start->Control panel->Network and Sharing center->Advanced sharing settings” โดยในหัวข้อ “File and printer sharing” ให้เปิดสถานะเป็น “on” แล้วคลิก “Save changes

file_sharing_mac_windows1

1.2 จากนั้นก็เข้าไปที่โฟลเดอร์ที่ต้องการแชร์ คลิกขวาเลือก “Properties” ไปที่แถบเมนู “Sharing” แล้วคลิก “Share…

file_sharing_mac_windows2

1.3 ในหน้าจอของการแชร์จะมีให้เลือกว่าเราต้องการให้สิทธิ์ใครบ้างที่จะเข้าถึงไฟล์นี้ได้ อาจจะเลือกเป็นเฉพาะเจาะจงก็ได้ แต่ในตัวอย่างนี้ผมจะให้ทุกคนที่อยู่ในระบบสามารถเข้ามาใช้ไฟล์ที่แชร์ได้ โดยจะเลือกเป็น “Everyone” และให้สิทธิ์ในการเข้าถึงเป็นแบบ “Read” คือ ทำได้เพียงแค่อ่านหรือคัดลอกไฟล์ได้เท่านั้น (ถ้าเป็นแบบ “Read/Write” จะสามารถคัดลอกและเขียนไฟล์ใหม่เข้าไปในโฟลเดอร์ที่แชร์ได้) เสร็จแล้วให้คลิกปุ่ม “Share” เป็นอันเรียบร้อยในฝั่งของ Windows (สามารถสร้างบัญชีใหม่เพื่อใช้สำหรับการแชร์ไฟล์ได้)

file_sharing_mac_windows3

1.4 ในฝั่งของ MAC (OS X) ก็ให้เราเปิดเครื่องมาแล้วเข้าไปที่เมนู “Finder” จะแสดงหน้าจอแสดงไฟล์ทั้งหมดขึ้นมา ให้เลื่อนไปที่ใต้หัวข้อ “Shared” จะพบกับเครื่อง Windows PC ของเราที่แชร์ไฟล์เอาไว้ (ถ้าเกิดกรณีที่ไม่สามารถมองเห็นเครื่องที่แชร์ให้ตรวจสอบว่า Windows PC นั้นได้เปิด Firewall ไว้หรือไม่ ถ้าเปิดไว้ให้ปิดเพื่อให้สามารถแชร์ไฟล์ได้) เมื่อคลิกที่เครื่อง PC ก็จะพบกับโฟลเดอร์ที่แชร์เอาไว้

file_sharing_mac_windows4

2. แชร์ไฟล์จาก MAC ไปยัง Windows PC
2.1 ในเครื่อง MAC ให้เข้าไปที่ “System Preferences” คลิกเลือก “Sharing

file_sharing_mac_windowsxxx

2.2 ในหน้าจอ Sharing ให้ติก “on” สำหรับ File Sharing, ในช่อง “Shared Folders” ให้เลือกไฟล์ที่ต้องการแชร์โดยคลิกเครื่องหมาย “+” เพื่อเลือกไฟล์ที่ต้องการ, ในช่อง “Users” ใช้กำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งานที่มีสิทธิ์เข้าถึงไฟล์ที่แชร์ เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการแล้วให้สังเกตว่าจะมีการแจ้งการเข้าถึงเครื่องโดยผ่าน IP Address

file_sharing_mac_windows5

2.3 กลับมาที่ฝั่งของ Windows ในการเข้าถึงไฟล์ที่แชร์ไว้บนเครื่อง MAC ให้เราพิมพ์ IP Address ของเครื่อง MAC ลงในช่อง Run “\\192.168.1.105” กด Enter

file_sharing_mac_windows6_0

2.4 จะขึ้นหน้าต่างให้ทำการล็อกอินเพื่อเข้าถึงไฟล์บนเครื่อง MAC ให้เราพิมพ์ ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของเครื่องให้ถูกต้อง เสร็จแล้วคลิกปุ่ม “OK” (สำหรับ User และ Password นี้จะเป็นของเครื่อง MAC ที่เราเพิ่มลงไปในการให้สิทธิ์เข้าถึงไฟล์ โดยในกรณีนี้เราสามารถสร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่ขึ้นมาสำหรับการแชร์ไฟล์โดยเฉพาะเพื่อแยกออกจากบัญชีที่เป็น Administrator ของเครื่อง)

file_sharing_mac_windows6

2.5 แสดงไฟล์ที่แชร์เอาไว้บนเครื่อง MAC

file_sharing_mac_windows7

จะเห็นว่าการแชร์ไฟล์ระหว่าง Windows และ MAC นั้นไม่ได้ยุ่งยากซับซ้อนอะไรเลย หน้าจอคำสั่งการใช้งานก็คล้าย ๆกัน ไม่ว่าเราจะใช้เครื่องไหนแชร์ขอเพียงให้อยู่ใน Network เดียวกันก็สามารถแชร์ไฟล์กันได้