Tips & Tricks

วิธีค้นหาข้อมูลจากเว็บไซด์เดียวบน Google Search Engine

ในปัจจุบัน Search Engine เข้ามามีบทบาทสำคัญในการเป็นตัวกลางระหว่างผู้สืบค้นและเว็บไซด์ปลายทาง โดย Search Engine จะมีบอทที่ทำหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูลเว็บไซด์ต่าง ๆจำนวนมากเอาไว้ เมื่อเราทำการสืบค้นข้อมูลด้วยคำค้นใด ๆที่เว็บไซด์เหล่านั้นมีเนื้อหาตรงกับคำค้นก็จะแสดงขึ้นมา ซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับรูปแบบอัลกอริธึมของ Search Engine นั้น ๆด้วย Google นับเป็นอีกหนึ่ง Search Engine ที่ได้รับความนิยมอย่างมากในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา โดยมีรูปแบบการใช้งานที่ง่ายและผลลัพธ์ที่ได้ตรงกับความต้องการ

อย่างไรก็ตามหากเราต้องการค้นข้อมูลจากเว็บไซด์ใดเว็บไซด์หนึ่งโดยเฉพาะบน Google Search Engine ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกัน โดยใช้รูปแบบการค้นหาขั้นสูงดังนี้

1. ให้เข้าไปที่เว็บไซด์ Google.com หรือ Google.co.th คลิก “ตั้งค่า” จากนั้นเลือก “การค้นหาขั้นสูง

advance_google_search_in_website

2. ในการค้นหาขั้นสูงให้ระบุคำค้น หรือ คีย์เวิร์ด และระบุโดเมน หรือเว็บไซด์ที่ต้องการสืบค้นข้อมูล เสร็จแล้วคลิกปุ่ม “ค้นหาขั้นสูง

advance_google_search_in_website1

3. จะปรากฏผลลัพธ์การค้นหาโดย Google จะแสดงเฉพาะเว็บไซด์ที่เราระบุขึ้นมา

advance_google_search_in_website2

4. สังเกตที่ช่องสืบค้นจะเห็นคำสั่ง “คำค้น site:เว็บไซด์” ซึ่งเราสามารถที่จะนำรูปแบบคำสั่งนี้ไปใช้ในการสืบค้นครั้งต่อไปได้ โดยเปลี่ยนคำค้น และเว็บไซด์ที่ต้องการสืบค้นเท่านั้น

advance_google_search_in_website3

การสืบค้นข้อมูลแบบเฉพาะเจาะจงเว็บไซด์นั้นเหมาะสำหรับการค้นหาข้อมูลจากเว็บไซด์ที่มีเนื้อหาหรือปริมาณข้อมูลจำนวนมากยากต่อการคลิกเข้าไปดูภายในเว็บไซด์ แต่หากเราใช้วิธีการสืบค้นข้อมูลขั้นสูงโดยการเฉพาะเจาะจงเว็บไซด์ลงไปในการค้นก็จะทำให้ได้ผลลัพธ์ที่แคบลงและตรงจุดมากขึ้น