Facebook

วิธีเขียนโพสต์สถานะบน Facebook แบบหลายภาษา

ปรากฏการณ์เฟสบุ๊คก่อให้เกิดสังคมออนไลน์ขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อกันระหว่างบุคคลแม้จะต่างเชื้อชาติต่างภาษาก็สามารถใช้ Facebook ในการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดกันได้ เมื่อมีความหลากหลายทางภาษาทำให้ทีมนักพัฒนาของ Facebook มุ่งเน้นที่จะพัฒนาคุณสมบัติใหม่ ๆเพื่อตอบสนองการใช้งานให้ดีขึ้น โดยเฉพาะการโพสต์สถานะบนไทม์ไลน์ของตัวเองให้ได้แบบหลายภาษาเพื่อให้สามารถสื่อสารไปยังเพื่อนชาวต่างชาติได้ด้วย ถึงแม้ว่าบนเฟสบุ๊คจะมีฟีเจอร์ช่วยในการแปลแต่เป็นการแปลด้วยโปรแกรมอัตโนมัติอาจจะสื่อสารออกมาผิดพลาดได้ หรือบางคนก็ใช้วิธีการโพสต์หลาย ๆภาษาไปพร้อม ๆกัน ก็อาจจะทำให้โพสต์ดูรก ๆไม่สะอาดตาเท่าที่ควร บทความนี้จะนำเสนอวิธีการเขียนโพสต์สถานะบนเฟสบุ๊คแบบหลายภาษาเพื่อให้สามารถใช้สื่อสารไปยังเพื่อนชาวต่างชาติเข้าใจในสิ่งที่เราต้องการถ่ายทอดออกไปได้

1. ในหน้าจอหลัก Facebook ให้คลิกเมนู “สามเหลี่ยม” แล้วเลือก “การตั้งค่า

facebook_post_multiple_language1

2. ในหน้าการตั้งค่าคลิกที่เมนู “ภาษา” แล้วเลือก “แก้ไข” ในช่อง “การโพสต์หลายภาษา

facebook_post_multiple_language2

3. ให้ติ๊กเครื่องหมายถูกในช่องสีเหลี่ยมที่มีข้อความ “Write posts in more than one language” เสร็จแล้วคลิกปุ่ม “บันทึกการเปลี่ยนแปลง

facebook_post_multiple_language4

4. หลังจากนี้เราก็มาทดสอบกันที่หน้าโพสต์สถานะบนเฟสบุ๊ค จะเห็นว่าจะมีเมนู “เขียนโพสต์ภาษาอื่น” แสดงขึ้นมา ให้เราคลิกเพื่อเพิ่มโพสต์สำหรับภาษาที่เราต้องการ เพียงเท่านี้เราก็สามารถแยกการโพสต์ในแต่ละภาษาเพื่อสื่อสารให้เพื่อนชาวต่างชาติได้หลาย ๆภาษา

facebook_post_multiple_language5

เฟสบุ๊คเป็น Social Network ที่นับวันจะมีผู้ใช้งานเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆและก็มีหลายคนที่ใช้เฟสบุ๊คเป็นเครื่องมือสื่อสารติดต่อกับเพื่อนชาวต่างชาติ ฉะนั้นในการโพสต์สถานะบนเฟสบุ๊คของเราด้วยภาษาของเพื่อนชาวต่างชาตินั้นสามารถแสดงออกมาถึงความใส่ใจหรือสร้างความประทับใจกับเขาได้เป็นอย่างดี