Tips & Tricks

วิธีติดตั้ง Google Dictionary โปรแกรมช่วยอธิบายความหมายคำศัพท์บน Google Chrome

ซอฟต์แวร์เพื่อการเรียนรู้เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ช่วยผลักดันมนุษย์ให้เกิดการเรียนรู้ที่ไม่สิ้นสุด บนโลกใบนี้มีการวิจัยและพัฒนาโปรแกรมเพื่อการศึกษาอยู่เป็นจำนวนมาก แต่โปรแกรมที่พัฒนาออกมาแล้วสามารถใช้งานได้จริงกลับมีน้อย หากจะกล่าวถึงซอฟต์แวร์เพื่อการเรียนรู้ในยุคปัจจุบันคงหนีไม่พ้นที่ต้องสามารถทำงานบน Browser ได้ เนื่องจากเป็นเครื่องมือหลักที่เราใช้ในการท่องเว็บไซต์ต่าง ๆบนอินเทอร์เน็ต หนึ่งในปัญหาที่มักเจอบ่อย ๆในการท่องเว็บไซด์ ก็คือ คำศัพท์ ซึ่งหลายครั้งเราไม่ทราบความหมายและที่มาที่ไปของคำศัพท์นั้น ๆ ทำให้ต้องเสียเวลาไปค้นหาความหมาย แล้วโปรแกรมประเภทไหนบ้างที่จะช่วยให้เราสามารถท่องเว็บไซต์ได้โดยที่ไม่ต้องสะดุดกับคำศัพท์เหล่านั้น ในจุดนี้เองที่ทำให้ Google มองเห็นปัญหาและต้องการแก้ไข โดยการพัฒนาโปรแกรมเสริมที่ชื่อว่า Google Dictionary ขึ้นมาสำหรับผู้ที่ใช้งาน Google Chrome เพื่อช่วยในการอธิบายความหมายของคำศัพท์ได้อย่างทันท่วงที

วิธีติดตั้ง Google Dictionary บน Google Chrome
1. ให้ทำการเปิด Google Chrome ขึ้นมาแล้วพิมพ์ “https://chrome.google.com/webstore/category/extensions” ในช่อง Address bar แล้วกด Enter

2. จากนั้นให้พิมพ์ “google dictionary” ในช่องค้นหา แล้วกด Enter จะพบโปรแกรมเสริม Google Dictionary แสดงขึ้นมา ให้คลิกปุ่ม “Add to Chrome” เพื่อติดตั้งลงใน Google Chrome

install_google_dictionary_on_google_chrome2

3. จากนั้นจะมีไดอะล็อกขึ้นมาถามว่าต้องการเพิ่มโปรแกรมเสริมนี้ลงใน Google Chrome จริงหรือไม่ ให้ตอบ “Add extension” ก็จะติดตั้งทันที (ถ้ามีหน้าจอถามว่าจะซิงค์กับอุปกรณ์อื่นหรือไม่ ก็ข้ามไปไม่ต้องคลิก)

install_google_dictionary_on_google_chrome3

4. เราสามารถทดสอบการใช้งานได้โดยทำการเข้าเว็บไซด์ที่มีบทความหรือคำศัพท์ แล้วดับเบิ้ลคลิกที่คำศัพท์ที่ต้องการคำอธิบายความหมาย

install_google_dictionary_on_google_chrome4

เพิ่มเติม : ในกรณีที่ต้องการเปลี่ยนภาษาสามารถให้เข้าไปที่ไอคอน Google Dictionary บนเบราว์เซอร์ แล้วคลิก “Extension Options” แล้วเข้าไปเปลี่ยนภาษาตรง “My language

install_google_dictionary_on_google_chrome5

Google Dictionary เป็นการอธิบายความหมายของคำศัพท์ด้วยภาษานั้น ๆเองไม่ใช่เป็นการแปล Thai-English หรือ English-Thai แต่อย่างใด ซึ่งประโยชน์ของ Google Dictionary ช่วยได้มากสำหรับคนทั่วไปที่ต้องการจะทำความเข้าใจกับคำศัพท์ที่ใช้ในวิชาชีพเฉพาะทาง เช่น การแพทย์, วิศวกรรม หรือ วิทยาศาสตร์ ที่คนทั่วไปไม่ได้เรียนสายนั้นมา โดยสามารถทำความเข้าใจได้ง่าย ๆเพียงแค่ดับเบิ้ลคลิกที่คำศัพท์เหล่านั้นก็จะพบความหมาย อย่างไรก็ตามเป็นที่น่าเสียดายที่ Google Dictionary ในตอนนี้(2018) ยังไม่รองรับภาษาไทย แต่อย่างไรก็ตามคาดว่าในอนาคตน่าจะมีการบรรจุคำศัพท์ภาษาไทยลงในฐานข้อมูลอย่างแน่นอน