Windows

วิธีซ่อน Folder ใน Microsoft Windows 10

โฟลเดอร์ คือ แฟ้มสำหรับเก็บเอกสารหรือไฟล์ข้อมูลต่าง ๆบน Windows โดยผู้ใช้สามารถสร้างโฟลเดอร์เองได้และตั้งชื่อให้สอดคล้องกับไฟล์ข้อมูลที่ถูกเก็บลงในโฟลเดอร์ นอกจากนี้เรายังสามารถแชร์โฟลเดอร์ผ่านเครือข่าย LAN เพื่อให้สะดวกต่อการเรียกใช้ไฟล์ร่วมกัน จะเห็นได้ว่าประโยชน์ของโฟลเดอร์มีมากมายนอกจากจะช่วยจัดระเบียบเอกสารให้อยู่ในแฟ้มแล้วยังเรียกใช้งานร่วมกันหรือเข้าถึงจากเครื่องอื่น ๆภายในเครือข่ายได้อีกด้วย อย่างไรก็ตามหากเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีการใช้งานร่วมกันหลายคนการสร้างโฟลเดอร์สำคัญเพื่อเก็บไฟล์ต่าง ๆเอาไว้อาจจะถูกเข้าถึงโดยผู้ไม่ประสงค์ดีได้ วิธีที่สามารถช่วยป้องกันได้ในระดับหนึ่ง คือ การซ่อน Folder ไม่ให้คนอื่นที่ใช้เครื่องมองเห็น

วิธีซ่อน Folder ใน Microsoft Windows 10
1. ทำการคลิกขวาบน Folder ที่ต้องการซ่อนแล้วคลิก “คุณสมบัติ

hide_folder_on_windows_10_1

2. ในหน้าจอคุณสมบัติให้ติกเครื่องหมายถูกในช่อง “ซ่อน” เสร็จแล้วคลิก “ตกลง” (หากขึ้น Popup ถามว่าต้องการซ่อนแบบใด ให้เราเลือกซ่อนเฉพาะโฟลเดอร์นี้ หรือ Apply changes to this folder only เพื่อซ่อนเฉพาะ Folder หลักนี้เท่านั้น)

hide_folder_on_windows_10_2

3. สังเกตว่าโฟลเดอร์ที่เราซ่อนจะหายไปทันที เท่านี้ก็เป็นอันเรียบร้อย

hide_folder_on_windows_10_3

วิธีแสดง Folder ที่ซ่อนไว้ใน Microsoft Windows 10
1. หลังจากที่เราซ่อน Folder เอาไว้ ทีเราก็จะมาแสดงมันออกมาเพื่อใช้งาน โดยให้ไปที่ “มุมมอง” แล้วติกเครื่องหมายถูกในช่อง “รายการที่ซ่อน

hide_show_folder_on_windows_10_4

2. สังเกตโฟลเดอร์ที่เราซ่อนไว้จะแสดงขึ้นมา แต่จะมีสีเหลืองออกจาง ๆ หมายความว่าโฟลเดอร์นั้นยังอยู่ในโหมดซ่อน Folder อยู่

hide_show_folder_on_windows_10_5

3. ให้ทำการคลิกขวาเลือก “คุณสมบัติ” แล้วติกเครื่องหมายถูกในช่อง “ซ่อน” ออก เท่านี้โฟลเดอร์ก็อยู่ในโหมดแสดงโฟลเดอร์แบบปกติแล้ว

hide_show_folder_on_windows_10_6

วิธีการซ่อน และ แสดง Folder ใน Microsoft Windows 10 ค่อนข้างง่ายไม่ซับซ้อนเนื่องจากเราสามารถเข้าผ่านแถบเมนูมุมมองได้ทันที ทั้งนี้ทั้งนั้นวิธีการซ่อน Folder เพียงอย่างเดียวอาจไม่สามารถป้องกันโฟลเดอร์เราให้รอดพ้นจากการโจรกรรมข้อมูลได้ 100% ยังต้องใช้วิธีอื่น ๆเข้าร่วมด้วย เช่น การล็อกโฟลเดอร์หรือเข้ารหัสข้อมูลเอาไว้ ซึ่งจะเป็นการป้องกันที่แน่นหนาและรัดกุมยิ่งขึ้น