Email

สมัคร Gmail ไม่ได้ แก้ปัญหาอย่างไร

ปัจจุบันมีผู้ใช้งาน Gmail จำนวนเพิ่มมากขึ้น ทำให้ทาง Google ต้องตั้งกฎและข้อบังคับใหม่ขึ้นมา เพื่อไม่ให้เกิดการสมัครบัญชี Gmail นำไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้อง หรือ การสมัคร Gmail ครั้งละมาก ๆที่เป็นลักษณะของการแสปมนั่นเอง ในการสมัครอีเมล์ใหม่ ทาง Google จึงมีการคัดกรองอย่างเข้มงวดทุกขั้นตอน จนไปถึงการยืนยัน หรือ Activated ด้วยเบอร์โทรศัพท์มือถืออีกด้วย อย่างไรก็ตามหากเรามีความจำเป็นต้องสมัคร Gmail ใหม่อีกครั้ง แต่ลองแล้วยังสมัคร Gmail ไม่ได้ ให้ลองแก้ปัญหาตามบทความนี้ดู

1. ชื่ออีเมล์ และ รหัสผ่าน
เป็นไปได้ว่าชื่ออีเมล์ที่เราตั้งซ้ำกับชื่ออีเมล์ของคนอื่น ซึ่งระบบจะไม่ยอมให้ใช้ชื่ออีเมล์ซ้ำกัน และกรณีของรหัสผ่านควรตั้งแบบมีตัวหนังสือ ตัวเล็ก ตัวใหญ่ และตัวเลข อย่างน้อยรวมกัน 8 ตัวอักษร เช่น “eMail2Learn” เป็นต้น

2. อายุไม่ถึงเกณฑ์
ต้องตรวจสอบในขั้นตอนการสมัครว่ามีการระบุอายุวันเดือนปีเกิดถูกต้องหรือไม่ ซึ่งอายุต้องอยู่ในเกณฑ์ที่ทาง Google ยอมรับให้สมัครได้ โดยมีเกณฑ์ดังนี้
– ประเทศสเปน : อายุตั้งแต่ 14 ปีขึ้นไป
– ประเทศเกาหลีใต้ : อายุตั้งแต่ 14 ปีขึ้นไป
– ประเทศเนเธอร์แลนด์ : อายุตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไป
– ประเทศไทยและประเทศอื่น ๆทั้งหมด : อายุตั้งแต่ 13 ปีขึ้นไป
การที่ผู้สมัครอายุน้อย หรือ เด็กเกินไปอาจจะไม่สามารถวิเคราะห์ หรือ ตัดสินใจ เองได้ อาจจะนำมาซึ่งการโดนชักชวน หรือ ล่อลวงได้ ฉะนั้นผู้สมัครต้องมั่นใจว่ากรอกข้อมูล ปี พ.ศ. หรือ ค.ศ. อยู่ในเกณฑ์อายุที่ทาง Google กำหนดเอาไว้

3. Google จดจำ IP จากบัญชีเดิมที่เคยล็อกอิน
เป็นไปได้ว่า Google นั้นยังจดจำ IP เดิมที่เราเคยล็อกอินใช้งาน กรณีที่ใช้ ADSL Hi-Speed Internet ให้เราทำการ Restart โมเด็มเราเตอร์เพื่อรับ IP ใหม่จากทาง ISP วิธีเช็ค IP Address ให้เข้าไปที่เว็บ www.checkip.com เพื่อดูว่า IP เปลียนหรือยัง แล้วลองสมัครอีเมล์ Gmail ใหม่อีกครั้ง

4. Google จดจำ Cookie และ Cache ของ Browser ที่เคยล็อกอิน
เป็นไปได้ว่าเราใช้ Browser ที่เคยล็อกอินเข้าระบบ Gmail และระบบยังจดจำว่ามีบัญชีเคยล็อกอินแล้ว จึงไม่ยอมให้เราทำการสมัครอีเมล์ใหม่ ถ้ากรณีที่เรามี Browser อื่นที่ไม่เคยล็อกอิน Gmail เราสามารถใช้ Browser อื่นสมัครได้เลย เพราะ Cookie และ Cache จะจดจำเฉพาะ Browser นั้น ๆเท่านั้น แต่ถ้ากรณีที่เรามี Browser เดียว ก็ต้องทำการ Clear Cookie และ Cache ออกจาก Browser ก่อน โดยมีวิธีดังนี้
4.1 วิธี Clear Cookie และ Cache ของ Firefox
– ให้เข้าไปที่แทบเมนูหลัก แล้วเลือกเมนู “Options

clear_cookie1

– จากนั้นให้เข้าไปที่เมนู “Privacy” แล้วเลือก “Remove individual Cookies” เพื่อทำการล้างข้อมูลคุกกี้ออกจาก Browser (กรณีการล้าง Cache และ History ออกจาก Browser ให้เลือก “Clear your recent history”)

clear_cookie2

– เมื่อเข้ามาในหน้าจอ Cookies ให้คลิกปุ่ม “Remove All” เพื่อทำการลบคุกกี้ทั้งหมดออกไป

clear_cookie3

– กรณีนี้เมื่อคลิกปุ่ม “Clear your recent history“ เพื่อทำการล้าง Cache จะปรากฏหน้าจอการล้างแคชและประวัติการเข้าเว็บไซด์ขึ้นมา ให้คลิกปุ่ม “Clear Now” (สำหรับเว็บไซด์ที่เข้าประจำ ควรทำการ Favorite หรือ Bookmark เอาไว้)

clear_cookie4

4.2 วิธี Clear Cookie และ Cache ของ Chrome
– ให้เข้าไปที่แทบเมนูหลัก แล้วเลือกเมนู “Settings

clear_cookie2-1

– ในหน้า Settings ให้เลื่อนหน้าจอลงมาท้ายสุดแล้วคลิกที่ลิงค์ “Show advanced settings

clear_cookie2-2

– ให้เลื่อนหน้าจอไปที่หัวข้อ “Privacy” แล้วทำการคลิกปุ่ม “Clear browsing data…

clear_cookie2-3

– จะแสดงหน้าจอการล้างข้อมูล cookie และ cache ขึ้นมา ให้คลิกปุ่ม “Clear browsing data” เพื่อทำการลบคุกกี้และแคชออกจาก Browser Chrome

clear_cookie2-4

วิธีการทั้งหมดที่กล่าวมานี้น่าพอจะช่วยแก้ปัญหาการสมัคร Gmail ไม่ได้ ถึงแม้ว่าจะมีองค์ประกอบอื่น ๆที่อาจจะทำให้ไม่สามารถสมัครอีเมล์ได้ก็ตาม ซึ่งเราสามารถใช้วิธีการสุดท้ายโดยการลองเปลี่ยนเครื่องอื่นมาช่วยในการสมัครแทนได้