Tips & Tricks

วิธีตัดเอกสาร PDF เอาเฉพาะหน้าที่ต้องการ

ทุกวันนี้ PDF กลายเป็นไฟล์เอกสารที่ได้รับความนิยมมาก โดยเฉพาะงานในลักษณะของ e-Document ต่าง ๆ ของหน่วยงานทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ เนื่องจากเป็นเอกสารที่สามารถเปิดดูได้ง่ายเพียงแค่ติดตั้งโปรแกรม Adobe Acrobat Reader และการแสดงผลของไฟล์ PDF ไม่ว่าจะเปิดที่เครื่องไหนก็แสดงผลเหมือนเดิม ทั้งนี้ไฟล์ PDF ยังเป็นไฟล์ที่ไม่สามารถแก้ไขตัวต้นฉบับได้ด้วยและการบีบอัดไฟล์ PDF ทำให้เอกสารมีขนาดเล็กจึงเหมาะที่จะใช้เก็บไว้บนอุปกรณ์พกพา เช่น มือถือ, USB drive หรือ เก็บบนคลาวน์ เช่น Google Drive, Dropbox เป็นต้น
ด้วยความที่ตัวไฟล์ PDF มีเป็นลักษณะคล้ายกับ Image ที่ไม่สามารถแก้ไขอะไรได้ เราจะทำอย่างไรเมื่อต้องการตัดเอกสาร PDF เฉพาะบางหน้าที่ไม่ต้องการออกไป ในบทความนี้จะแนะนำเทคนิคการตัดบางหน้าทิ้งไปแล้วบันทึกเป็นไฟล์ใหม่ดังนี้
1. เปิดไฟล์เอกสาร PDF ที่ต้องการขึ้นมา ด้วยโปรแกรม Acrobat Reader หรือ โปรแกรมที่สามารถเปิดไฟล์ PDF ได้

2. ไปที่เมนู “File” แล้วเลือก “Print…

split_pdf_document2

3. ในหน้าจอ Print ให้เราเลือก “Printer” เป็น “Adobe PDF” และตั้งค่าใน “Page to Print -> Pages” โดยกรอกตัวเลขหน้าที่เราต้องการตัดเป็นไฟล์ PDF ใหม่ เสร็จแล้วคลิกปุ่ม “Print

split_pdf_document3

4. จะขึ้นหน้าจอให้เราบันทึกไฟล์ PDF ขึ้นมา ให้ทำการตั้งชื่อ และ เลือก Folder ที่ต้องการเก็บไฟล์ เสร็จแล้วคลิกปุ่ม “Save

split_pdf_document10

5. สังเกตว่าไฟล์ PDF ที่สร้างขึ้นมาใหม่จะตัดเฉพาะหน้าที่เราต้องการเท่านั้น

split_pdf_document11

ทั้งนี้ในการลบหรือตัดบางหน้าไฟล์เอกสาร PDF นั้นสามารถที่จะใช้โปรแกรม Adobe Acrobat Pro ลบที่หน้าโปรแกรมได้ทันทีได้เช่นเดียวกัน ในส่วนเทคนิคที่นำเสนอในบทความนี้ไม่จำเป็นต้องติดตั้งโปรแกรม Adobe Acrobat Pro ก็สามารถใช้วิธี print เป็นไฟล์ PDF ใหม่แทนได้