Tips & Tricks

วิธีสร้างพินัยกรรมให้บัญชี Google

เมื่อพูดถึงพินัยกรรมเรามักจะนึกถึงผู้เป็นพ่อแม่ได้ทำหนังสือนิติกรรมสำหรับการแบ่งสมบัติหรือทรัพย์สินให้กับลูกหลานก่อนที่ตัวเองจะเสียชีวิต ซึ่งมักจะใช้กับสิ่งที่จับต้องได้และมีผลในเชิงกฎหมาย แต่ในยุคดิจิตอลเราสามารถที่จะทำพินัยกรรมให้กับบัญชีเว็บไซด์ที่เราเป็นเจ้าของได้ โดยเฉพาะเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการเก็บข้อมูลต่าง ๆ หรือ ในเชิงธุรกิจที่มีรายได้เกิดขึ้นจากบัญชีนั้น ๆ ซึ่งอาจจะทำให้บัญชีนั้นมีมูลค่า ซึ่งเราอาจจะมองได้ว่ามันเป็นทรัพย์สินของเราได้เช่นเดียวกัน การสร้างพินัยกรรมให้กับบัญชีของเว็บไซด์จึงถือเป็นเรื่องที่สำคัญไม่ต่างจากทรัพย์สินที่เป็น ที่ดิน บ้าน รถ ถึงแม้จะจับต้องไม่ได้ก็ตาม
บัญชี Google อยู่ในข่ายที่ควรมีระบบพินัยกรรม เนื่องจากมีผู้ใช้งานอยู่เป็นจำนวนมาก แล้วบัญชีของ Google มีการเชื่อมโยงบริการต่าง ๆมากมาย ทั้งที่สร้างรายได้ และ รายจ่ายให้กับเจ้าของบัญชี รวมทั้งไฟล์ข้อมูลต่าง ๆที่อาจจะถูกเก็บไว้ในบัญชีเหล่านั้นด้วย เราจะวางแผนอย่างไรหากไม่สามารถใช้งานบัญชี Google ได้อีกต่อไป หากเป็นบัญชีที่มีมูลค่าหรือมีข้อมูลต่าง ๆที่สำคัญเก็บไว้มันก็ควรจะมีคนที่สามารถรับช่วงต่อหรือรับข้อมูลเหล่านั้นจาก Google ไปใช้ต่อได้ ด้วยเหตุนี้ทำให้ Google พัฒนาฟีเจอร์นี้เพื่อใช้ในกรณีที่เราไม่สามารถใช้งานบัญชีตัวเองได้อีกต่อไป หรือ อาจจะเรียกว่าเป็นการสร้างพินัยกรรมให้กับบัญชี Google ของเรานั่นเอง

วิธีสร้างพินัยกรรมให้บัญชี Google
1. ให้เราทำการล็อกอินเข้าระบบด้วยบัญชี Gmail แล้วคลิกไปที่ “บัญชี Google

google_account_testament_planning1

2. คลิก “วางแผนสำหรับบัญชี” ในหน้าดาวน์โหลด ลบ หรือวางแผนสำหรับบัญชี

google_account_testament_planning2

3. คลิก “เริ่ม” เพื่อวางสำหรับการจัดการบัญชี Google ของเรา

google_account_testament_planning3

4. ทาง Google จะใช้เวลาเป็นตัวกำหนดหรือตรวจสอบว่าเราได้หายไปจากระบบบัญชีของ Google โดยการไม่เข้าใช้งานภายในระยะเวลาที่กำหนด ซึ่ง google มีให้เลือก 3 เดือน, 6 เดือน, 12 เดือน และ 18 เดือน ซึ่งหากเราไม่ได้เข้าใช้งานระบบภายในระยะเวลาดังกล่าวระบบก็จะเริ่มดำเนินการแจ้งเตือนเพื่อตรวจสอบว่าเรายังใช้งานอยู่หรือไม่ ให้ทำการกรอกข้อมูล “เบอร์โทรศัพท์” และ “อีเมล์” เพื่อรับข้อความแจ้งเตือนจากทาง Google หากเราไม่ได้ตอบรับการแจ้งเตือนนั้นระบบจะทำการจัดการพินัยกรรมให้เราทันที ทำเลือกคนที่เราต้องการจะแชร์ หรือ ให้สิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลในบัญชีของเรา โดยทำการคลิกลิงค์ “เพิ่มคน” กรอกข้อมูลอีเมล์ของคนที่เราจะแชร์ และเลือกข้อมูลที่ต้องการแชร์ ในกรณีที่เราต้องการสร้างข้อความตอบกลับก็สามารถทำได้ โดยคลิกที่ “ตั้งค่าการตอบกลับอัตโนมัติ” โดยระบบจะตอบกลับอัตโนมัติหลังจากบัญชีนี้ไม่ใช้งานอีกต่อไป
หลังจากตั้งค่าที่ต้องการเสร็จแล้วให้คลิกปุ่ม “ถัดไป

google_account_testament_planning4

5. ขั้นตอนการตรวจสอบแผน โดยระบบจะมีคำถามว่าต้องการลบบัญชีด้วยหรือไม่เมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่ตั้งไว้ ถ้าเราเลื่อน ON ระบบก็จะลบบัญชีเราออกจากระบบด้วย ถ้าไม่ต้องการก็ใช้เป็น OFF เสร็จแล้วก็คลิกปุ่ม “ตรวจสอบแผน

google_account_testament_planning5

6. ขั้นตอนสุดท้ายคือการยืนยันแผนหรือพินัยกรรมของเราตามที่เรากำหนดเอาไว้ โดยคลิกปุ่ม “ยืนยันแผน

google_account_testament_planning6

หลังจากยืนยันระบบจะแจ้งเตือนเมื่อครบกำหนดตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ และหากเราไม่ได้ตอบรับการมีอยู่ของเรา ระบบก็จะทำการจัดการตามแผนที่เราได้วางเอาไว้ การทำพินัยกรรมให้กับบัญชี Google นับเป็นเรื่องดี โดยเฉพาะหากมีข้อมูลหรือองค์ความรู้สำคัญในบัญชีนั้น ๆแทนที่จะถูก Google ลบทิ้งออกจากระบบทั้งหมด เราก็วางแผนไว้ล่วงหน้าว่าจะให้ใครที่สามารถมีสิทธิ์เข้าถึงและใช้ข้อมูลเหล่านั้นต่อได้