Line

วิธีสร้างโพลในกลุ่มไลน์พีซี Poll in Group Line PC

แอปพลิเคชัน Line เป็นสื่อสังคมออนไลน์ยุคใหม่ที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงฟีเจอร์ให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้สามารถตอบโจทย์กับกลุ่มผู้ใช้งานที่หลากหลาย Linc PC ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อลดจุดด้อยและเพิ่มเติมจุดเด่นให้ครอบคลุมกับการใช้งานที่ตรงกับกลุ่มผู้ใช้งานมากยิ่งขึ้น ในประเภทแอปพลิเคชันทางด้านโซเชียลเน็ตเวิร์ก Line มีคู่แข่งสำคัญอย่าง Facebook และ Twitter ซึ่งมีทีมพัฒนาที่แข็งแกร่งและมีประสิทธิภาพ หาก Line ต้องการจะเป็นตัวเลือกหนึ่งที่สามารถกุมหัวใจผู้ใช้งานและสามารถอยู่ในตลาดนี้ได้ก็ต้องมีฟังก์ชันที่สามารถตอบสนองผู้ใช้งานได้เป็นอย่างดี อย่างเช่น คู่แข่งมี Group Facebook ในส่วนของ Line ก็มี Group Line และเมื่อคู่แข่งมี Page Facebook ส่วนของ Line ก็มี Line@ ซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งที่ให้ร้านค้าหรือผู้ประกอบการสามารถสร้างคอนเท้นเปิดร้านขายของภายในแอปพลิเคชันไลน์ได้ อย่างไรก็ตามอีกฟีเจอร์หนึ่งที่สำคัญและจำเป็นสำหรับสื่อสังคมออนไลน์ในยุคปัจจุบันเป็นอย่างมาก นั่นคือ การทำโพลนั่นเอง โดยเราสามารถสร้างโพลเพื่อให้เพื่อน ๆในกลุ่มไลน์ช่วยกันโหวตในหัวข้อที่เราตั้งขึ้นมาได้ ซึ่งโพลมีประโยชน์ในโลกของสังคมออนไลน์ในยุคปัจจุบันเนื่องจากข้อมูลที่ได้นำมาช่วยในการประกอบการตัดสินใจได้เป็นอย่างดี

วิธีสร้างโพลในกลุ่ม Line PC
1. ให้เข้าไปในกลุ่ม Line PC คลิกเมนูสามขีด เลือก “โหวต

how_to_create_poll_on_line_pc0

2. เข้ามาในหน้าจอโหวตให้คลิกปุ่ม “สร้างหน้าโหวต

how_to_create_poll_on_line_pc2

3. ในหน้าจอสร้างโหวตระบบจะมีให้เลือกการทำโหวตได้ 2 รูปแบบ คือ แบบข้อความ และ แบบวัน แบบข้อความจะเป็นแบบที่ให้กรอกข้อความหรือรูปภาพในการสร้างตัวเลือกโหวต ส่วนแบบวันจะเป็นแบบกำหนดวันที่เป็นตัวเลือกในการโหวต ในตัวอย่างนี้จะใช้เป็นแบบข้อความ โดยทำการกรอกข้อมูลทั้งหมดลงไป ซึ่งประกอบด้วย หัวข้อ และ ตัวเลือกโหวต โดยจะมีออปชั่นในการกำหนดวันปิดโหวต และ ไม่แสดงชื่อของคนโหวตได้ด้วย เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วคลิกปุ่ม “เสร็จสิ้น

how_to_add_poll_on_line_pc1

4. ระบบจะแสดงหน้าโหวตที่เราสร้างขึ้น โดยในหน้านี้จะถูกโพสต์ลงในกลุ่ม Line PC ทันที โดยเพื่อน ๆในกลุ่มสามารถเข้ามาทำการโหวตได้ทันที

how_to_add_poll_on_line_pc2

5. เมื่อมีการปิดโหวตเราจะเป็นกราฟฟิคขึ้นมาแสดงข้อมูลผลการโหวตเพื่อให้เราสามารถไปวิเคราะห์ต่อไปได้

how_to_add_poll_on_line_pc6

ในยุคก่อนสมัยที่โลกเรายังไม่มีอินเทอร์เน็ตและไม่มีแอปพลิเคชันที่เป็นสื่อสังคมออนไลน์ เราใช้การทำโพลโดยกระดาษแล้วนำไปแจกตรงที่มีกลุ่มคนเยอะ แล้วก็ต้องรอให้เขาตอบคำถามเสร็จถึงจะเก็บรวบรวมแล้วนำมานับคะแนน กว่าจะสรุปได้ผลที่ต้องการค่อนข้างเสียเวลามาก ปัจจุบันสามารถทำผ่านแอปพลิเคชันอย่างง่ายดาย รู้ผลเร็ว การสร้างโพลบน Line PC จึงเป็นคำตอบสำหรับคนยุคใหม่ที่ต้องการข้อมูล/สถิติที่ช่วยในการวิเคราะห์หรือการตัดสินใจได้เป็นอย่างดี