Email

วิธีสมัคร Gmail ใหม่ครั้งแรก

เมื่อพูดถึงเครื่องมือที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารยุคอินเทอร์เน็ต สิ่งแรกที่เรานึกถึงก็คือ อีเมล์ หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากเป็นการสื่อสารในรูปแบบข้อความ รูปภาพ หรือ มัลติมีเดีย จากผู้ส่งไปถึงผู้รับโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีความรวดเร็วสูง ในปัจจุบันการสื่อสารได้ถูกพัฒนาให้เป็นรูปแบบของการแชทผ่านข้อความ การคุยผ่านเสียง และการ video call ซึ่งเป็นการสนทนาโดยตรงแทน เพื่อให้เกิดการโต้ตอบกันแบบ Realtime มากขึ้น แต่ในกรณีที่เป็นการส่งข้อมูลที่มีเนื้อหารูปแบบเอกสารที่เป็นทางการ มีการแนบไฟล์ต่าง ๆ ก็ยังจำเป็นต้องใช้อีเมล์ในการติดต่อสื่อสารเช่นเดิม

เมื่อมีผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตเพิ่มมากขึ้น ความจำเป็นในการมีอีเมล์ก็เพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย เราจะเห็นได้ว่าการสมัครใช้บริการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ การสมัครทำธุรกรรมต่าง ๆบนอินเทอร์เน็ตล้วนแล้วแต่ต้องใช้อีเมล์  ซึ่งอีเมล์ Gmail จัดได้ว่าเป็นอีเมล์ที่ได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน เพราะเป็นอีเมล์ของ Google มีความน่าเชื่อถือสูงและยังผูกติดกับบริการของ Google จำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นการใช้ Google Play Store, การใช้ Google Map หรือ การเรียกใช้ API ต่าง ๆของ Google จำเป็นต้องสมัคร Gmail ถึงจะใช้งานบริการต่าง ๆของ Google ได้

ขั้นตอนการสมัคร Gmail ภาษาไทย

1. เริ่มต้นลงทะเบียนสมัคร Gmail ให้เข้าไปที่เว็บไซด์ https://mail.google.com/ จากนั้นคลิกลิงค์ “สร้างบัญชี->สำหรับตัวเอง” (หมายเหตุ : ในกรณีที่ท่านสมัครใช้อีเมล์ Gmail ไปใช้ในรูปแบบบริษัทให้เลือกเป็น “เพื่อจัดการธุรกิจของฉัน”)

2. ในหน้าจอการสร้างบัญชี Google ให้กรอกชื่อ-นามสกุล, ชื่อผู้ใช้ หรือ ชื่ออีเมล์, รหัสผ่านและยืนยันรหัสผ่าน (โดยใช้อักขระ 8 ตัวขึ้นไปในการตั้งรหัสผ่าน มีตัวเลข ตัวอักษร และสัญลักษณ์ ผสมกัน) จากนั้นคลิกปุ่ม “ถัดไป

3. ให้กรอกข้อมูลส่วนตัว ประกอบด้วย หมายเลขโทรศัพท์, ที่อยู่อีเมล์สำรอง(ถ้ามี), วันเดือนปีเกิด และเพศ จากนั้นคลิกปุ่ม “ถัดไป

4. ในหน้ายืนยันหมายเลขโทรศัพท์ ให้คลิกปุ่ม “ส่ง” เพื่อให้ระบบส่งรหัสยืนยันมาที่เบอร์โทรศัพท์ของเราในการยืนยันตัวตน (กรณีที่เรายังไม่พร้อมสามารถคลิกปุ่ม “ข้ามไปก่อน” ได้)

5. กรอกรหัสยืนยัน 6 หลัก (ที่ได้รับ sms บนมือถือ) เสร็จแล้วคลิกปุ่ม “ยืนยัน

6. หน้าจอการใช้หมายเลขโทรศัพท์กับบริการอื่น ๆของ Google  ให้คลิกปุ่ม “โอเค ใช้เลย” (แต่ถ้ากรณีที่เราจะใช้เบอร์โทรศัพท์นี้สำหรับความปลอดภัยของบัญชีเท่านั้นก็ให้คลิก “ตัวเลือกเพิ่มเติม” -> “เพิ่มหมายเลขของฉันเพื่อความปลอดภัยของบัญชีเท่านั้น”)

7. มาที่หน้าความเป็นส่วนตัวและข้อกำหนด ให้อ่านข้อตกลงให้เข้าใจ เสร็จแล้วคลิกปุ่ม “ฉันยอมรับ

8. ระบบจะทำการเปิดหน้าจอหลักของ Gmail ขึ้นมา แสดงว่าผลการสมัคร Gmail เสร็จเรียบร้อยแล้ว

หลังจากที่เราสมัคร Gmail เรียบร้อยแล้ว ทาง google จะเนื้อที่ฟรีให้ 15 GB เพื่อใช้สำหรับเก็บข้อมูลที่ประกอบด้วย อีเมล์ Gmail, Google Drive และ Google Photos หากต้องการเนื้อที่มากกว่านี้ก็สามารถซื้อบริการเพิ่มจาก Google ได้  เนื่องจากการลงทะเบียนสมัคร Gmail จำเป็นต้องมีการ Verify ผ่านหมายเลขโทรศัพท์ การสมัคร Gmail ให้คนอื่น หรือ การสมัคร Gmail ให้ลูก อาจจะต้องใช้หมายเลขโทรศัพท์ของคน ๆนั้นในการยืนยันตัวตน เพราะหากในอนาคตผู้ใช้ Gmail ลืมรหัสผ่าน ก็สามารถรีเซตรหัสผ่านด้วยเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุเอาไว้ได้