Tips & Tricks

วิธีสร้างแบบฟอร์มสำรวจข้อมูลด้วย Google Forms

ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ใช้ในด้านการศึกษาค้นคว้าวิจัย หรือ ทางด้านธุรกิจการค้าการลงทุน จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องการมีการสำรวจข้อมูลจากกลุ่มคนทั่วไปหรือกลุ่มเป้าหมาย และเครื่องมือที่มักจะถูกนำมาใช้ในการหาข้อมูลหรือรับข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายก็คือ แบบฟอร์มสำรวจ นั่นเอง ซึ่งข้อมูลเหล่านี้เราสามารถที่จะนำไปใช้ในการวิเคราะห์เพื่อพยากรณ์พฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายในอนาคต แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นได้ อย่างไรก็ตามการที่จะได้ข้อมูลมาค่อนข้างยุ่งยากพอสมควร เนื่องจากต้องทำแบบฟอร์มแล้วปริ้น A4 เดินแจกในจุดที่มีกลุ่มเป้าหมายอยู่ หลังจากได้ข้อมูลแล้วก็ยังต้องนำมาคัดแยกคัดกรองอีก แต่ด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบันที่เราสามารถย่อโลกให้เล็กลงได้ โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับข้อมูลด้วยแล้ว ทำให้นักพัฒนา Google คิดค้นการสร้างรูปแบบฟอร์มบนเว็บแอพลิเคชันขึ้นมา โดยให้ใช้งานบน Google Doc ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บและแชร์ให้กับผู้คนทั่วโลกได้อย่างง่ายดาย

วิธีสร้างฟอร์มด้วย Google Forms
1. เริ่มต้นให้เข้าไปที่ลิงค์ https://docs.google.com/forms บน Browser
2. จากนั้นให้คลิกปุ่ม “+” เพื่อสร้างแบบฟอร์มใหม่ขึ้นมา

google_form7

3. จะขึ้นหน้าจอการสร้างแบบฟอร์มขึ้นมา ซึ่งประกอบด้วย
ชื่อแบบฟอร์ม สำหรับตั้งชื่อแบบฟอร์มหรือหัวข้อที่ใช้สำรวจเก็บข้อมูล
คำอธิบายแบบฟอร์ม รายละเอียดเกี่ยวกับแบบฟอร์มที่สร้างขึ้น
คำถาม ให้เราตั้งคำถามที่อยากรู้หรืออยากสำรวจเพื่อนำมาวิเคราะห์ ซึ่งส่วนใหญ่ที่มักใช้กันคือการตั้งคำถามปลายปิด แบบมีตัวเลือกให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้เลือกตอบได้ง่าย
ตัวเลือกคำตอบ เราสามารถสร้างตัวเลือกคำตอบให้ตอบได้ในประเด็นที่เราต้องการ โดยระบบสามารถให้เราเลือกได้หลายหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นแบบ radiobox, checkbox และ อื่น ๆที่ส่วนใหญ่เรามักจะใช้ในการสร้างแบบสำรวจ
ปุ่มจำเป็น เป็นปุ่มที่ใช้สำหรับระบุว่าคำถามไหนจำเป็นต้องกรอก หรือ คำถามไหนไม่จำเป็นต้องกรอกก็ได้

google_form5

4. ในการสร้างแบบฟอร์มนั้นเราสามารถที่แทรกรูปภาพหรือวิดีโอ ที่เป็นมัลติมีเดียเข้าไปกับแบบสำรวจได้ด้วย ซึ่งถือเป็นข้อดีอีกอย่างหนึ่งสำหรับการสร้างแบบสำรวจออนไลน์ นอกจากนี้ยังมีรูปแบบออปชันการจัดการข้อมูลที่สะดวกและเข้าใจง่าย โดยคำถามคำตอบเราสามารถเพิ่มได้ตามต้องการ เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้วก็ทำการคลิกปุ่ม “ส่ง

google_form6

5. จะขึ้นหน้าจอส่งฟอร์มขึ้นมา ซึ่งให้เราเลือกส่งไป 3 รูปแบบด้วยกัน คือ อีเมล์, ลิงค์ และ html code ก็เลือกใช้ให้เหมาะสมกับความต้องการและความสะดวกสำหรับกลุ่มเป้าหมายที่เราจะส่งให้ ในตัวอย่างนี้ผมจะคัดลอกเอาลิงค์เก็บไว้ เพื่อส่งกระจายผ่านโซเชียลหรือเว็บไซด์อีกทีหนึ่ง

google_form4

6. ทีนี้ผมลองเอาลิงค์ที่ได้ไปวางบนเบราเซอร์ดู ก็จะพบรูปแบบฟอร์มที่ Google สร้างให้แสดงขึ้นมา สามารถที่จะลองทำแบบทดสอบได้แล้ว โดยลองเลือกคำตอบแล้วคลิกปุ่ม “ส่ง” (โดยตอนนี้เราสามารถที่แชร์ลิงค์แบบฟอร์มสำรวจไปให้กับกลุ่มเป้าเพื่อตอบแบบสอบถามได้แล้ว)

google_form3

7. เมื่อมีผู้เริ่มตอบแบบสอบถามแล้ว เราก็สามารถที่จะเข้าไปดูข้อมูลการตอบแบบสอบถามได้ด้วย โดยเข้าไปที่หน้าการสร้างแบบฟอร์มของเรา แล้วคลิกไปที่แถบ “การตอบกลับ” โดยระบบจะแสดงข้อมูลเป็นสถิติของคำตอบแบบสอบถามให้ ซึ่งช่วยให้ง่ายต่อการนำข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ต่อ

google_form2

8. เมื่อเราได้ข้อมูลที่ต้องการเพียงพอแล้ว ก็ทำการปิดแบบสอบถามออนไลน์ โดยเข้าไปในหน้าการตอบกลับ แล้วคลิกเลื่อนปุ่มเป็น “ไม่เปิดรับคำตอบแล้ว

google_form1

จะเห็นว่าการสร้างแบบสอบถามออนไลน์ด้วย Google Forms นั้นสะดวกและรวดเร็วมาก ง่ายทั้งด้านผู้ที่สร้างแบบสอบถามและผู้ตอบแบบสอบถามที่อาจจะอยู่กันคนละประเทศก็สามารถตอบแบบสอบได้อย่างง่ายดาย