Facebook

วิธีสร้างกลุ่มเฟสบุ๊ค Group Facebook 2017 แบบง่าย ๆ

ปัจจุบันมีกลุ่มบนเฟสบุ๊คเกิดขึ้นมากมาย จัดได้ว่าเป็นแหล่งชุมชนออนไลน์ที่ได้รับความนิยมอย่างมาก ตอบโจทย์ผู้ใช้งานในยุคไอทีได้เป็นอย่างดีเนื่องจากใช้งานง่ายและติดต่อพูดคุยโต้ตอบกับเพื่อนในกลุ่มได้สะดวกรวดเร็ว กลุ่มเฟสบุ๊คเป็นแหล่งที่รวมผู้คนที่มีอะไรคล้าย ๆกันเข้าร่วมกล่มเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลกันทำให้เกิดสังคมการเรียนรู้ขึ้นมา เช่น การสร้างกลุ่มคลาสเรียน การสร้างกลุ่มโรงเรียน การสร้างกลุ่มมหาวิทยาลัย เป็นต้น อย่างไรก็ตามกลุ่มบนเฟสบุ๊คไม่ได้มีข้อจำกัดว่าต้องเป็นเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาเท่านั้น ยังสามารถสร้างได้หลายประเภท เช่น กลุ่มเกี่ยวกับการซื้อขาย กลุ่มเกี่ยวกับเพื่อนสนิท กลุ่มเกี่ยวกับชมรมต่าง ๆ เป็นต้น

วิธีสร้างกลุ่มเฟสบุ๊คแบบง่าย ๆ(บนเบราว์เซอร์)
1. คลิกที่เมนูไอคอนสามเหลี่ยม เลือกเมนู “สร้างกลุ่ม

create_group_facebook1

2. ขึ้นหน้าจอสร้างกลุ่มขึ้นมา ให้กรอกข้อมูลดังนี้
– ตั้งชื่อกลุ่มของคุณ หมายถึง ให้เราตั้งชื่อกลุ่มขึ้นมา โดยสามารถตั้งเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้
– เพิ่มบุคคล หมายถึง ให้เราเพิ่มเพื่อนอย่างน้อย 1 คนเข้ามาในกลุ่มที่จะสร้างขึ้น
– เลือกความเป็นส่วนตัว หมายถึง ให้เราเลือกว่าจะตั้งกลุ่มเป็นแบบปิด แบบลับ หรือ แบบสาธารณะ ให้เลือกแบบใดแบบหนึ่ง (กลุ่มปิด คือ ทุกคนสามารถค้นเจอกลุ่มได้และรู้ว่าใครอยู่ในกลุ่มบ้าง แต่ไม่สามารถเห็นโพสต์ในกลุ่มได้ยกเว้นเป็นสมาชิกกลุ่ม, กลุ่มลับ คือ เฉพาะสมาชิกเท่านั้นที่จะค้นเจอกลุ่ม รู้ว่าใครอยู่ในกลุ่มและเห็นโพสต์ในกลุ่มได้, กลุ่มสาธารณะ คือ ทุกคนสามารถค้นเจอกลุ่ม รู้ว่าใครอยู่ในกลุ่มและเห็นโพสต์ของสมาชิกในกลุ่มได้) หลังจากกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วคลิกปุ่ม “สร้าง

create_group_facebook11

3. แสดงหน้าจอให้เลือกไอคอน เสร็จแล้วคลิกปุ่ม “ตกลง

create_group_facebook2

4. แสดงหน้าจอกลุ่มที่สร้างขึ้นมา ให้ลองปรับแต่งดังนี้
4.1 การอัพโหลดรูปภาพ Cover ของกลุ่ม โดยคลิกที่ปุ่ม “อัพโหลดรูปภาพ” แล้วเลือกรูปภาพที่ต้องการ

create_group_facebook3

4.2 การตั้งค่ากลุ่ม ในบทความนี้จะแนะนำเฉพาะหัวข้อหลัก ๆที่จำเป็นดังนี้
– เลือกประเภทกลุ่ม ให้ทำการเลือกประเภทที่เหมาะกับกลุ่มที่สร้างขึ้น เพื่อบอกให้ทราบว่าเป็นกลุ่มเกี่ยวกับอะไร
– การอนุมัติเป็นสมาชิก มีให้เลือก 2 แบบ คือ ให้สมาชิกทุกคนสามารถอนุมัติ หรือ เฉพาะผู้ดูแลถึงจะสามารถอนุมัติได้
– การอนุญาตการโพสต์ มีให้เลือก 2 แบบ คือ ให้สมาชิกทุกคนสามารถโพสต์ได้ หรือ เฉพาะผู้ดูแลเท่านั้นที่สามารถโพสต์ได้
– การอนุมัติโพสต์ หากต้องการให้โพสต์ของกลุ่มทั้งหมดต้องได้รับการอนุมัติจากผุ้ดูแลเท่านั้นให้ติกเครื่องหมายถูกลงไป

create_group_facebook40

create_group_facebook41

5. การโพสต์กลุ่มจะแตกต่างจากโพสต์เฟสบุ๊คปกติ โดยสามารถกำหนดเวลาโพสต์ได้ สร้างโพลได้ เพิ่มไฟล์ลงในโพสต์ได้

create_group_facebook5

การสร้างกลุ่มเฟสบุ๊คมีทั้งแบบกลุ่มสาธารณะ กลุ่มปิด และ กลุ่มลับ ซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ว่าต้องการแชร์โพสต์ออกสู่สาธารณะหรือจะให้เห็นเฉพาะสมาชิกกลุ่มเท่านั้น เนื่องจากข้อมูลที่แลกเปลี่ยนกันในกลุ่มนั้นอาจจะเหมาะสำหรับคนในกลุ่มเท่านั้น จึงไม่ต้องการให้บุคคลภายนอกกลุ่มเห็นโพสต์ได้ อย่างไรก็ตามกลุ่มบนเฟสบุ๊คต้องมีการบริหารจัดการที่ดีเพื่อป้องกันปัญหาต่าง ๆที่อาจจะเกิดขึ้น โดยการเข้าไปตั้งค่ากลุ่มให้เหมาะสม