Line

วิธีเพิ่มปุ่ม Checkbox ลงใน Microsoft Excel 2010

เมื่อกล่าวถึงโปรแกรม Microsoft Excel เชื่อว่าหลายคนรู้จัก เพราะเป็นโปรแกรมที่ใช้จัดการงานเอกสารในสำนักงานได้ดีและเป็นนิยมอย่างมาก Excel เป็นโปรแกรมที่ช่วยจัดการข้อมูลได้ดีและสามารถใช้ในการคำนวณตัวเลขโดยสามารถใช้สูตรคณิตศาสตร์ต่าง ๆได้อย่างมากมาย ทำให้ช่วยลดงานและเวลาที่ต้องทำเองด้วยมือได้เป็นอย่างดี ในบทความนี้เราจะมาทำความรู้จักกับ Excel ให้ดีขึ้นเพื่อเพิ่มทักษะในการใช้งาน ซึ่งหลายคนอาจจะยังไม่รู้ นั่นคือ การแทรกปุ่ม Checkbox ลงในช่อง Cell ของ Excel เพื่อใช้งาน นั่นเอง Checkbox มีประโยชน์ในแง่ใดบ้าง ? แน่นอนมันมีประโยชน์หลายอย่างเลย เช่น การทำเช็คลิสต์ข้อมูล หรือ ใช้ในการตรวจสอบรายการต่าง ๆ เราก็สามารถที่จะใช้ Checkbox มาเป็นตัวกำหนดสถานะของรายการนั้น ๆได้

วิธีเพิ่มปุ่ม Checkbox ใน Microsoft Excel 2010
1. ให้เข้าไปที่เมนู “แฟ้ม -> ตัวเลือก

add_checkbox_to_microsoft_excel_1

2. ในหน้าตัวเลือกของ Excel ให้เข้าไปที่ “กำหนด Ribbon เอง” จากนั้นให้ติกเครื่องหมายถูกในช่อง “นักพัฒนา” เสร็จแล้วคลิกปุ่ม ตกลง

add_checkbox_to_microsoft_excel_2

3. จากนั้นในหน้าจอหลัก Excel จะปรากฏแถบเมนู “นักพัฒนา” ขึ้นมา ให้คลิกไปที่เมนู “แทรก” แล้วเลือกตัวควบคุมฟอร์มเป็น Checkbox

add_checkbox_to_microsoft_excel_3

4. หลังจากที่เราคลิก Checkbox แล้วให้ทำการวาดไปยังคอลัมน์ หรือ Cell ที่ต้องการ โดยการคลิกเม้าท์ซ้ายค้างไว้แล้วลากออกไปก็จะได้กล่อง Checkbox ที่ต้องการ

add_checkbox_to_microsoft_excel_4

5. ในกรณีที่เราต้องการสำเนา (Copy) กล่อง Checkbox ไปยังแถวอื่น ๆ ก็คลิกที่คอลัมน์แล้วลากเครื่องหมายบวก(+)ไปยัง Cell อื่น ๆที่ต้องการ

add_checkbox_to_microsoft_excel_5

6. ก็จะได้กล่อง Checkbox ออกมาตามต้องการ ในกรณีที่เราต้องการเปลี่ยน หรือ ลบข้อความออก ให้ทำการคลิกขวาที่กล่อง Checkbox แล้วเลือก “แก้ไขข้อความ

add_checkbox_to_microsoft_excel_6

นอกจากเราจะเพิ่มปุ่ม Checkbox แล้ว เรายังสามารถที่จะเพิ่มวัตถุอื่น ๆได้มากมายในเมนู “นักพัฒนา” ซึ่งวิธีการใช้งานก็จะแตกต่างกันไป โดยปกติแล้ววัตถุหรือเครื่องมือเหล่านี้จะมีไว้สำหรับให้นักพัฒนาเขียนโค้ดเข้าไปเพื่อสั่งการให้ทำงานอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งเราเรียกวิธีการนี้ว่าการเขียน “แมโคร(Macro)” ที่เป็นอีกความสามารถหนึ่งของ Microsoft Excel มีมาให้นั่นเอง