Windows

วิธีเขียน Batch File ตั้งเวลา Shutdown Windows

Batch File คืออะไร
Batch File (ไฟล์นามสกุล .Bat) เป็นไฟล์ที่ใช้สำหรับเขียนคำสั่ง Command DOS เพื่อสั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการ Windows ทำงานตามชุดคำสั่งที่เราต้องการ ซึ่งส่วนใหญ่มักนิยมเขียนเพื่อจัดการ Task งานที่ต้องทำบ่อย ๆ ซ้ำ ๆ การเขียนชุดคำสั่งขึ้นมาเพื่อจัดการแทนจึงช่วยประหยัดเวลาในการดำเนินงาน โดยใน Batch File เราสามารถที่จะใส่ Logic ในการกำหนดเงื่อนไขลงไปได้ด้วย เช่น การใช้ IF, FOR หรือ GOTO เป็นต้น การเรียกใช้งาน .Bat ทำได้ง่าย ๆเพียงดับเบิ้ลคลิก คำสั่งก็จะรันทีละบรรทัดจนเสร็จสิ้นตามชุดคำสั่งที่อยู่ใน Batch File (หรือจะรันบน Dos โดยพิมพ์ชื่อไฟล์ .bat แล้วก็ Enter ก็ได้เช่นเดียวกัน)

อย่างไรก็ตาม การเขียนชุดคำสั่งสิ่งที่ต้องคำนึงถึง คือ เรื่องความปลอดภัย เนื่องจากคำสั่งที่เขียนลงใน .Bat เป็นคำสั่ง DOS ที่เป็นคำสั่งภายในของ Windows รวมอยู่ด้วย หากเผลอไปใช้คำสั่งที่ไปลบ File System ของ Windows ออก ก็อาจจะทำให้เครื่องมีปัญหาถึงขั้นใช้งานไม่ได้ก็เป็นได้

ก่อนที่จะไปเขียน Batch File เรามาทำความรู้จักกับคำสั่ง DOS ที่ต้องใช้กันก่อนครับ
Shutdown เป็นคำสั่งเริ่มต้นที่ใช้ปิดการทำงานของ Windows หรือ เครื่องคอมพิวเตอร์
shutdown -? คำสั่งเรียกดู Help หรือ คำอธิบายเกี่ยวกับการใช้คำสั่ง shutdown
shutdown –l คำสั่งให้ทำการ Log off ผู้ใช้ในขณะนั้น
shutdown –s คำสั่งให้ Shutdown หรือ ปิดการทำงานของ Windows ทันที
shutdown –r คำสั่งให้ทำการ Restart windows ใหม่ในทันที
shutdown –h คำสั่งให้ทำการ Hibernate เครื่องทันที
shutdown –f คำสั่งให้ทำการ Force close แอปพลิเคชันที่เปิดอยู่ให้ปิดลงทันที
shutdown –t <วินาที> คำสั่งสำหรับตั้งเวลาปิดเครื่อง
shutdown –a คำสั่งยกเลิกการ Shutdown เครื่อง
จะเห็นว่าในการปิดเครื่องเราจะใช้เพียงคำสั่ง “shutdown –s –t <วินาที>” เท่านั้น ที่นี้เราก็มาเริ่มสร้าง Batch File กันเลย
1. ให้เปิดโปรแกรม Notepad ขึ้นมา แล้วเขียนคำสั่ง shutdown windows ลงไป (3600 วินาที = 1 ชั่วโมง)

batch_file_shutdown_windows_with_timer1

2. หลังจากนั้นให้บันทึกไฟล์เป็นนามสกุล .bat

batch_file_shutdown_windows_with_timer2

3. ทดสอบโดยการดับเบิ้ลคลิกที่ไฟล์ .bat จะเห็นระบบแจ้งเตือนการ shutdown แสดงขึ้นมาแสดงว่าระบบเริ่มนับเวลาถอยหลังเพื่อจะ shutdown เครื่องแล้ว

batch_file_shutdown_windows_with_timer3

จะเห็นว่าเราสามารถประยุกต์รูปแบบคำสั่ง shutdown ไปเป็นคำสั่งตั้งเวลา restart เครื่องได้ด้วยคำสั่ง “shutdown –r –t <วินาที>” และในกรณีที่เราต้องการยกเลิกคำสั่ง shutdown ก็ทำได้โดยการใช้ “shutdown –a” มาถึงตรงนี้บางคนอาจจะคิดว่าทำไมต้อง Batch file ในเมื่อเรารู้คำสั่งอยู่แล้วก็เอาไปพิมพ์ใน DOS เลยก็ได้ แบบนั้นก็ได้ครับแต่ลองนึกดูว่าดับเบิ้ลคลิกครั้งเดียวจบงาน กับการต้องเข้า dos เข้าไปพิมพ์คำสั่ง แน่นอนว่าเสียเวลากว่ากันพอสมควร ทั้งที่มันเป็นงานที่เดิม ๆซ้ำ ๆ(Routine) อีกทั้งเรายังสามารถสร้างไฟล์ .bat นี้ให้คนที่ไม่ถนัดเขียนคำสั่ง DOS เองนำไปใช้งานได้อีกด้วย