Browser | Tips & Tricks

วิธีดู Web Cache Google ในหน้าเพจที่ถูกลบหรือบล็อก

ในระบบเซิร์จแอนจิ้นของ Google จะมีโปรแกรมที่เรียกว่า “robot” ที่จะคอยทำหน้าที่ในการเข้าไปเก็บเนื้อหาตามเว็บไซด์ต่าง ๆเพื่อนำเข้ามาประมวลผลกับอัลกอริธึมในการจัดลำดับคำค้นหาในหน้าเสิร์จ โดย robot จะทำการแคช(Cached) หน้าเพจเหล่านั้นเก็บเอาไว้ด้วย ซึ่งหน้าเพจจะถูก Google ทำเป็นดัชนี(index)เก็บไว้ในระบบ ฉะนั้นแล้วหากเราจะเข้าไปดูแคชในหน้าเพจใด ๆหน้าเพจนั้นต้องถูก index แล้ว (การทำ index หมายถึง การทำดัชนีเว็บเพจเพื่อให้สามารถค้นหาเพจนั้นเจอบนหน้าเสิร์จของ Google ได้) ถ้าเพจไหนที่เพิ่งสร้างมายังไม่ได้มีการเก็บ index ไว้ ก็จะไม่สามารถเข้าไปดูแคชได้

ทำไมเราต้องทำความรู้จักกับ Web Cache ของ Google ?
ในบางครั้งที่เราค้นหาข้อมูลบนหน้าเสิร์จของ Google แล้วคลิกเข้าไปในเว็บที่ค้นเจอปรากฏว่า เว็บ หรือ หน้าเพจเหล่านั้นถูกลบไปแล้ว หรือมีการบล็อกไว้ เราจึงต้องอาศัยวิธีการเข้าไปดูผ่านเว็บแคชของ Google แทน

วิธีการเข้าไปดู Web Cache ของ Google ทำได้ 2 วิธี คือ
วิธีที่ 1
1. ให้ทำการคัดลอก URL หรือ ลิงค์ของหน้าเพจที่ถูกลบ/บล็อก มาวางต่อท้าย “q=cache:” ตามตัวอย่างด้านล่าง
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:[URL]

2. วางบนช่อง Address bar ของ Browser แล้วกด Enter

web_cache_google2

วิธีที่ 2
1. ค้นหาจากหน้าเสิร์จของ Google ด้วยคำค้น หรือ URL

2. คลิกไอคอนรูปสามเหลี่ยมมุมขวาบนลิงค์หน้าเพจที่ต้องการ เลือก “แคช(Cached)

web_cache_google1

3. ระบบจะแสดงผล Web Cache ของลิงค์ขึ้นมา ซึ่งให้เราดูผลได้ 3 แบบ คือ หน้าเพจฉบับเต็ม, หน้าเพจเฉพาะข้อความ และ หน้าเพจที่เป็นซอร์สโค้ด(HTML)

web_cache_google12

เว็บแคชของ Google นั้นมีประโยชน์ในแง่ของการเข้าไปดูข้อมูลของหน้าเพจที่ถูกลบออกจากเว็บไซด์ต้นทางไปแล้วได้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นข้อมูลแคชของ Google เองก็ไม่ได้ถูกเก็บไว้อยู่ในระบบแบบถาวร หากหน้าเพจนั้น robot ไม่สามารถเข้าถึงได้ในระยะเวลาหนึ่ง ระบบก็จะทำการลบข้อมูล Cache ของหน้าเพจนั้นออกไป