Line

ไลน์ไม่แจ้งเตือน พร้อมวิธีแก้ปัญหา

ปัญหาที่หลายคนมักเจอบ่อย ๆในการใช้แอปพลิเคชันไลน์ คือ ไลน์ไม่แจ้งเตือน เป็นเรื่องสร้างความหงุดหงิดให้ใครหลายคนเนื่องจากไม่รู้ว่าจะแก้ปัญหานี้อย่างไร เพราะการที่ไลน์ไม่แจ้งเตือนนั้นส่งผลห้เราไม่สามารถทราบได้ว่ามีข้อความจากใครที่ส่งมาหาเราบ้าง และในกลุ่มไลน์ใดมีการอัพเดทข้อความอะไรไปบ้าง ในบทความนี้เราจะมาสรุปสาเหตุสำคัญที่ทำให้ไลน์ไม่แจ้งเตือนให้เพื่อน ๆลองตรวจสอบดูว่ามือถือของเราเข้ากับกรณีไหนได้บ้าง

สรุปสาเหตุและวิธีแก้ปัญหา ไลน์ไม่แจ้งเตือน

1. สาเหตุแรกอาจจะเกิดจากการปิดการตั้งค่าการแจ้งเตือนไลน์เอาไว้
วิธีแก้ปัญหา ให้เราไปที่การตั้งค่าในแอปไลน์ใน “ตั้งค่า > การแจ้งเตือน” ของไลน์ ตรวจสอบดูว่าเราได้มีการเปิดการแจ้งเตือนไว้หรือยัง

solve_line_not_show_notification1

2. สาเหตุอาจจะเกิดจากการตั้งค่ามือถือที่ไม่อนุญาตให้มีการแจ้งเตือนในแอปพลิเคชันไลน์
วิธีแก้ปัญหา ให้เราเข้าไปที่การตั้งค่าของโทรศัพท์มือถือ(รูปฟันเฟืองในหน้าจอหลัก) “ตั้งค่า > การแจ้งเตือน > Line” เมื่อคลิกเข้าไปแล้วให้ตรวจสอบดูว่าได้มีการเปิดอนุญาตให้มีการแจ้งเตือนเอาไว้หรือไม่

solve_line_not_show_notification2

3. สาเหตุอาจจะเกิดจากการแอปพลิเคชันไลน์ไม่ได้ทำงานอยู่เบื้องหลัง ซึ่งอาจจะเกิดจากการเคลียร์แอปออกจากหน้าจอทั้งหมด เพื่อคืน resource ให้กับระบบ หรือ คืนพื้นที่ให้ RAM มีประสิทธิภาพมากขึ้น
วิธีแก้ปัญหา ให้ทำการล็อกแอปไลน์ไม่ให้ถูกเคลียร์ออกจากหน้าจอเมื่อมีการเคลียร์แอปทั้งหมด เพื่อให้ไลน์คงสถานการณ์ทำงานเอาไว้ให้สามารถแจ้งเตือนข้อความได้ (ล็อกแอปไลน์ให้มีรูปกุญแจปิดล็อกไว้)

solve_line_not_show_notification3

4. สาเหตุอาจจะเกิดจากห้องสนทนานั้นถูกปิดการแจ้งเตือนเอาไว้
วิธีแก้ปัญหา เข้าไปที่ห้องสนทนาที่ต้องการให้แจ้งเตือนตรวจสอบดูว่าได้เปิดการแจ้งเตือนเอาไว้หรือยัง

solve_line_not_show_notification4

5. สาเหตุอาจจะเกิดจากแอปบางประเภทที่เข้าไปทำให้ระบบอินเทอร์เน็ตหยุดการทำงานหรือ sleep ไปเมื่อหยุดการใช้งาน
วิธีแก้ปัญหา ให้ลบแอปนั้นออกจากมือถือ

สำหรับเพื่อน ๆที่ลองแก้ปัญหาไลน์ไม่แจ้งเตือนข้างต้นแล้วก็ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ให้ลองทำการอัพเดท ROM ของมือถือใหม่ ซึ่ง ROM เป็น Software ที่ใช้จัดการระบบมือถือของแต่ละยี่ห้อมักจะมีการอัพเดทใหม่อยู่เสมอเพื่อแก้ปัญหาและให้ระบบทำงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นกว่าเดิม