Android | Uncategorized

สมัครใช้งาน Clubhouse บน Android

นับตั้งแต่ปี ค.ศ. 2019 เป็นต้นมา โรคโควิดได้สร้างผลกระทบให้กับคนทำงานอย่างมาก ในหลายบริษัทพนักงานต้องเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ทำให้คนทำงานในยุคนี้เกิดการปรับตัวใหม่ (New Normal) คือการทำงานที่บ้าน (Work from Home)มากขึ้น ซึ่งการทำงานที่บ้านนั้นจำเป็นต้องมีการพูดคุยกันในทีมหรือแผนกอยู่บ่อยครั้ง และเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยจัดการในเรื่องนี้คือ แอพ Clubhouse ซึ่งเป็น Audio Social Network กล่าวคือ เป็นแอพที่ใช้ในการสร้างห้องพูดคุยผ่านเสียง  มีทั้งแบบ private และ public สามารถเชิญเพื่อนเข้ามาฟังและร่วมสนทนาได้ นอกจากจะใช้ในการพูดคุยเรื่องงานแล้ว ยังเป็นแอพที่ใช้ในการเสวนาวิชาการต่าง ๆมากมาย และสามารถเข้าไปรับฟังเรื่องราวที่น่าสนใจจากผู้ที่มาให้ความรู้และมุมมองด้านต่าง ๆจากทั่วทุกมุมโลก

– เริ่มต้นให้ทำการดาวน์โหลดและติดตั้งแอพ Clubhouse จาก Google Play

– เมื่อติดตั้งเสร็จแล้วทำการเปิดแอพ Clubhouse ขึ้นมา มีหน้าจอแสดง Welcome ให้คลิกปุ่ม “Get your username ->

– จากนั้นให้ทำการกรอกหมายเลขโทรศัพท์ลงไป แล้วคลิกปุ่ม “Next ->

– ระบบจะทำการส่งรหัสเลข 5 หลักมาทาง SMS ตามหมายเลขโรทรศัพท์ที่เราได้ระบุลงไป ให้นำมากรอกลงในช่องรหัสเลข แล้วคลิกปุ่ม “Next ->

– ในหน้าจอนี้ให้ทำการกรอกชื่อ-นามสกุลของเราลงไป แล้วคลิกปุ่ม “Next ->

– จากนั้นให้กรอก Username หลัง @ ลงไป แล้วคลิกปุ่ม “Next ->

– หน้าจอแจ้งว่าระบบได้จอง username นี้ไว้ให้เราเรียบร้อยแล้ว  และจะทำการส่งข้อความแจ้งเราเมื่อบัญชีพร้อมใช้งาน ซึ่งหลังจากนี้ให้เราหาเพื่อนหรือคนรู้จักที่สมัคร Clubhouse ผ่านแล้วส่ง Invite มาเชิญเราเข้าไปใน Clubhouse บัญชีเราถึงจะได้รับการอนุมัติให้ใช้งานได้

จะเห็นได้ว่าการสมัคร clubhouse นั้นอาจจะมีความยุ่งยากตรงที่ต้องรออนุมัติก่อนถึงจะใช้งานได้ โดยการที่จะได้รับอนุมัตินั้นต้องได้รับการ Invite จากคนที่เป็นสมาชิกใน Clubhouse แล้ว ซึ่งวัตถุประสงค์ในการทำแบบนี้เป็นไปได้ว่าทางผู้พัฒนาอาจจะนำใช้ในการ Verify ผู้สมัครเพื่อยืนยันว่าเป็นการสมัครเข้ามาเพื่อใช้งานแอพ Clubhouse จริง ๆ