Tips & Tricks

วิธีใช้สิทธิรับเงินคืน 15 เปอร์เซ็นจากโครงการชิมช้อปใช้ Cash Back

อีกหนึ่งสิทธิจากโครงการชิมช้อปใช้ที่ไม่ค่อยมีคนกล่าวถึงมากนัก อาจเป็นเพราะต้องเติมเงินเข้าระบบก่อนเพื่อซื้อสินค้าและบริการถึงจะได้รับสิทธิเงินคืนจากรัฐ 15% ซึ่งคนที่ยังใช้ระบบ G-Wallet ไม่คล่องอาจจะมองว่ามันค่อนข้างยุ่งยาก แต่เชื่อได้ว่าหากใครที่สามารถลงทะเบียนใช้สิทธิชิมช้อปใช้ 1,000 บาทได้แล้ว จะเริ่มเข้าใจการใช้จ่ายเงินผ่านระบบ G-Wallet มากขึ้น และอาจจะมีหลายคนที่พร้อมที่ใช้สิทธิชิมช้อปใช้ cash back 15% ต่อทันที ซึ่งสิทธินี้อาจจะเหมาะกับคนที่กำลังอยู่ในช่วงที่ต้องจับจ่ายสินค้าพอดี

cash_back_15_percent

ทำความเข้าใจกับสิทธิชิมช้อปใช้ Cash Back 15% ก่อนช้อปปิ้ง

– ต้องเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิจากโครงการชิมช้อปใช้ถึงจะสามารถใช้สิทธิรับเงินคืนได้
– ใช้แอปเป๋าตังชำระสินค้าและบริการผ่านแอปถุงเงินที่ร่วมโครงการชิมช้อปใช้ที่มีข้อความว่า “cash back 15%” โดยจะได้รับเงินคืนรวมแล้วไม่เกิน 4,500 บาท (หรือยอดเงินในการซื้อสินค้าไม่เกิน 30,000 บาท)
– จะต้องใช้สิทธิภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันถัดไปที่ได้รับ SMS แจ้งลงทะเบียนชิมช้อปใช้สำเร็จ
– หากเริ่มใช้สิทธิ G-Wallet 1 (สิทธิชิมช้อปใช้ 1,000 บาท)แล้ว จะสามารถใช้สิทธิ G-Wallet 1 และ G-Wallet 2 (cash back 15%) ได้จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562
– หากใช้สิทธิเฉพาะ G-Wallet 2(สิทธิรับเงินคืน 15%) จะไม่สามารถใช้สิทธิ G-Wallet 1 ได้ และใช้สิทธิ G-Wallet 2 ได้จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562
– หากไม่เริ่มใช้สิทธิ G-Wallet 1 และ 2 ภายใน 14 วัน จะถูกตัดสิทธิทั้ง 2 สิทธิทันที และไม่สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้อีก
– สิทธิการใช้จ่าย G-Wallet 2 สามารถนำไปใช้จ่ายการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการได้ทุกจังหวัด ยกเว้นจังหวัดที่อยู่ในทะเบียนบ้านตัวเอง
การรับเงินคืน Cash back จะได้รับคืนภายในเดือนธันวาคม 2562

วิธีการเติมเงินหรือโอนเงินเข้าระบบ G-Wallet 2 ในแอปเป๋าตัง

แน่นอนว่าก่อนที่เราจะได้รับเงินคืนเราก็ต้องนำเงินเข้าระบบเพื่อไปใช้จ่ายในการซื้อสินค้าในโครงการก่อน ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้
1. เปิดแอปเป๋าตังขึ้นมา แล้วเข้าคลิกไอคอน “เติมเงิน G-Wallet

cash_back_15_percent1

2. หลังจากนั้นจะเข้าไปที่หน้าจอ “QR รับเงิน” หมายความว่าเราจะใช้ QR-Code ตัวนี้ในการรับเงินเข้า G-Wallet โดยสามารถโอนเงินเข้าผ่านแอปของธนาคารต่าง ๆ หรือ Prompt Pay ก็ได้ (ดังนั้นให้บันทึก QR-Code ของ G-Wallet เก็บไว้ในเครื่องเพื่อใช้สำหรับแสกนโอนเงินเข้าเข้าระบบ)

cash_back_15_percent2

3. เมื่อมีการโอนเข้ามาใน G-Wallet แล้ว จะสังเกตว่ามียอดเงินในกระเป๋าแสดงขึ้นมาในหน้าจอหลัก

cash_back_15_percent3

วิธีการใช้จ่ายเงินในกระเป๋า G-Wallet เพื่อรับเงินคืน 15%

1. เข้าไปที่เมนู “ใช้จ่ายร้านค้าถุงเงิน (ผ่าน G-Wallet)

cash_back_15_percent4

2. จะพบ QR-Code สำหรับใช้ในการชำระเงินกับร้านค้าถุงเงิน ซึ่งลักษณะการใช้เพื่อจับจ่ายสินค้าและบริการนั้นจะคล้ายกับสิทธิชิมช้อปใช้ 1,000 บาท (หมายเหตุ ให้สังเกตร้านค้าถุงเงินที่มีข้อความว่า “cash back 15%” เท่านั้น เนื่องจากบางร้านเข้าโครงการชิมช้อปใช้ 1,000 บาท แต่ไม่ได้ร่วมโครงการชิมช้อปใช้รับเงินคืน 15% ด้วยนั่นเอง)

cash_back_15_percent5

3. เมื่อเรามีการซื้อสินค้าและบริการผ่าน G-Wallet แล้ว จะสังเกตว่าในระบบมีการแจ้ง ยอดใช้จ่ายสะสม กับ ยอดเงินคืน แสดงขึ้นมา เพื่อให้ทราบสถานะของการใช้จ่ายเงินผ่าน G-Wallet และเงินที่จะได้รับคืน

cash_back_15_percent6

หากมองในหลักเศรษฐศาสตร์โครงการชิมช้อปใช้รับเงินคืน 15% เป็นมาตรการที่ช่วยการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้น ๆ โดยก่อให้เกิดการจับจ่ายสินค้ากระจายออกสู่ต่างจังหวัดมากขึ้น แต่หากมองในระยะยาวก่อให้เกิดการเรียนรู้ระบบสารสนเทศของคนไทยอย่างกว้างขวาง โดยโครงการนี้ช่วยให้คนไทยตื่นตัวและปรับตัวกับการใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆได้เป็นอย่างดี ซึ่งในอนาคตประเทศไทยมีโอกาสที่จะเข้ายุคไร้เงินสด ไม่ว่าจะเป็นการซื้อสินค้าผ่านอินเทอร์เน็ต หรือร้านค้าทั่วไป ก็สามารถที่ชำระสินค้าได้ด้วยแอปพลิเคชัน Wallet หรือ อินเทอร์เน็ตแบงค์กิ้ง มาทดแทนการใช้เงินสด