Email

อีเมล์(E-mail) คือ อะไร

อีเมล์(E-mail) คือ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่เราสามารถส่งและรับข้อมูลได้โดยการสื่อสารผ่านเครือข่าย Internet ซึ่งมีความรวดเร็วมาก ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนในโลกนี้ถ้ามีอีเมล์คุณก็สามารถที่จะส่งหรือรับอีเมล์ได้จากทุกที่เพียงแค่คุณมี Internet ใช้งาน โดยข้อมูลที่ส่งผ่านอีเมล์นั้นสามารถที่จะอยู่ในรูปของข้อความ, เสียง, รูปภาพ และ วิดีโอ กระบวนการทำงานของอีเมล์แบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลัก ๆดังนี้ 1. ผู้ส่งอีเมล์ – สำหรับตัวผู้ส่งอีเมล์นั้นก็ต้องมีการล็อกอินเข้าไปใช้งานระบบอีเมล์ที่ให้บริการ โดยการส่งอีเมล์ได้ก็ต้องมีการเชื่อมต่อ Internet และใช้บริการเมล์เซิฟเวอร์ในการจัดส่งอีเมล์ไปให้ปลายทาง ซึ่งใช้โปรโตคอลในการสื่อสารแบบSMTP(Simple Mail Transfer Protocol) 2. การเดินทางของอีเมล์ – การจัดการส่งอีเมล์นั้น จะเป็นการคุยกันระหว่างเซิฟเวอร์ต้นทางและเซิฟเวอร์ปลายทางผ่านโปรโตคอล SMTP  ซึ่งเมื่อเซิฟเวอร์ปลายทางได้รับข้อมูลอีเมล์ก็จะทำจัดเก็บข้อมูลเหล่านั้นเอาไว้อย่างเป็นระบบและตามที่อยู่อีเมล์ของสมาชิกที่ลงทะเบียนไว้กับผู้ให้บริการอีเมล์นั้น ๆ  ยกตัวอย่าง  เช่น  เรามีอีเมล์ aaa@hotmail.com และเราต้องการส่งอีเมล์ไปให้กับ  bbb@gmail.com  แน่นอนว่าเมล์เซิฟเวอร์ของผู้ส่งจะเป็นของ Hotmail  และเมล์เซิฟเวอร์ฝั่งผู้รับจะเป็นของ Gmail โดยทั้ง 2 เซิฟเวอร์ของผู้ให้บริการนี้สามารถส่งข้อมูลอีเมล์ถึงกันได้โดยใช้การสื่อสารผ่านโปรโตคอล SMTP 3. ผู้รับอีเมล์ – สำหรับผู้รับอีเมล์ก็ทำลักษณะเดียวกันกับผู้ส่งอีเมล์คือต้องล็อกอินเข้าระบบอีเมล์ที่ให้บริการก่อน จากนั้นก็สามารถที่จะเปิดอ่านอีเมล์บนเซิฟเวอร์ได้โดยตรงซึ่งอาศัยการทำงานของโปรโตคอล IMAP(Internet…