Mac OS

สมัคร Apple ID เพื่อใช้งาน App Store, iTune, iCloud

สำหรับคนที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของ Apple สิ่งที่ท่านจำเป็นต้องทำเป็นอันดับแรกเลยก็คือ การสมัคร Apple ID เพื่อใช้ไอดีนี้สำหรับการเข้าใช้งานบริการของ Apple ที่มีอยู่มากมาย เช่น การเข้าใช้งาน App Store, iCloud, iTune และ อื่น ๆ โดยไม่ว่าท่านจะใช้ iPhone, iPad หรือ เครื่อง MacBook ก็สามารถที่จะใช้ Apple ID เดียวกันในการเข้าถึงบริการต่าง ๆของแอปเปิลได้ จะเห็นว่า Apple ID มีความสำคัญคล้ายกันกับบัญชี Gmail ของ Google ที่ให้เราสามารถเข้าใช้งาน Play Store และ บริการอื่น ๆของ Google ได้

1. ขั้นตอนแรกของการสมัคร Apple ID ให้เข้าไปที่ https://appleid.apple.com/account

2. จะปรากฏหน้าจอของการกรอกข้อมูลลงทะเบียน ซึ่งแบบเป็นส่วนย่อย ๆ 4 ส่วน ดังนี้
2.1 หน้าจอของการกรอกผู้ใช้ ซึ่งประกอบด้วย
อีเมล์
รหัสผ่าน, ยืนยันรหัสผ่าน
ชื่อ และ นามสกุล
วันเดือนปีเกิด

apple_id_register1

2.2 หน้าจอของการกรอกข้อมูลด้านความปลอดภัยของบัญชี ซึ่งประกอบด้วยคำถาม-คำตอบ 3 ข้อ ใช้สำหรับกู้คืนบัญชีหรือ กรณีลืมรหัสผ่าน

apple_id_register2

2.3 เลือกชื่อประเทศเป็น “ไทย(Thailand)” และ ถ้าต้องการรับข่าวสารของทาง Apple ก็ติกเครื่องหมายถูกในหัวข้อที่ต้องการ ถ้าไม่ต้องการรับข้อมูลก็เอาเครื่องหมายถูกออก

apple_id_register3

2.4 ส่วนสุดท้ายเป็นส่วนของการตรวจสอบผู้สมัครว่าเป็นคนหรือบอท โดยให้เรากรอกรหัสที่เห็นในภาพลงในช่องให้ถูกต้อง (สามารถกดเปลี่ยนรหัสใหม่ และ ฟังเป็นเสียงอ่านได้) หลังจากที่กรอกข้อมูลทั้งหมดครบถ้วนแล้ว ให้คลิก “Continue

apple_id_register4

3. ระบบจะขึ้นหน้าจอให้ยืนยัน หรือ Verify ด้วยตัวเลข โดยให้เราเข้าไปเช็คอีเมล์ที่ใช้สมัครที่ทาง Apple ส่งไปให้ นำมากรอกลงในช่องให้ถูกต้อง แล้วคลิก “Verify

apple_id_register55

apple_id_register5

4. เมื่อเรายืนยันตัวตนด้วยเลขรหัสที่ถูกต้อง ก็จะเข้าสู่หน้าจอจัดการข้อมูลส่วนตัว เพียงเท่านี้เราก็สามารถนำ Apple ID นี้ไปเข้าใช้งานบริการของทาง Apple ได้แล้ว

apple_id_register6

ขั้นตอนการสมัคร Apple ID นี้สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟนทั่วไปที่ไม่ใช่ Apple ในการสมัครได้ แต่ถ้าหากเราใช้อุปกรณ์ เช่น iPad, iPhone อยู่แล้ว เมื่อมีการเข้าใช้งาน Apple Store หรือ iTune ระบบจะแจ้งเตือนและแนะนำให้สมัคร Apple ID ให้เรียบร้อยก่อน และอาจจะต้องมีการกรอกข้อมูลบัตรเครดิตเพื่อใช้สำหรับการซื้อสินค้าหรือซอฟแวร์ของทาง Apple ด้วย