Windows

ตั้งเวลาปิดคอม win10 ด้วย 3 วิธีง่าย ๆ

Windows 10 นับเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดของ Microsoft (ในตอนนี้ 2019) ที่มีการพัฒนาในเรื่องของอินเตอเฟสให้มีการใช้งานที่สมูทมากขึ้นและมีลักษณะคล้ายกับการใช้งานแอปพลิเคชันบนมือถือ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ใช้สามารถปรับตัวกับการใช้งานได้ง่ายเมื่อมีการสลับการใช้งานระหว่าง 2 แพลตฟอร์ม คือ บนมือถือ และ คอมพิวเตอร์ นั่นเอง อย่างไรก็ตามในส่วนของการตั้งเวลาปิดคอม win10 นั้นไม่ได้แตกต่างจาก Windows 7 มากนัก โดยเน้นความง่ายและสะดวกต่อผู้ใช้งานเหมือนเดิม โดยสามารถทำผ่าน Run, Command Line และ Task Schedule ได้

วิธีตั้งเวลาปิดคอม win10

1.1 ตั้งเวลาปิดคอม win10 ด้วย Run

Run เป็นช่องที่รับคำสั่งเพื่อ execute โปรแกรมบน Windows โดยเราสามารถที่จะพิมพ์คำสั่งในการตั้งเวลา Shutdown หรือ ปิดคอม win10 ตัวอย่างคำสั่งในการตั้งเวลาปิดคอม win10 คือ shutdown –s –t [number of seconds] เช่น ต้องการปิดคอมภายใน 10 นาที จะได้ “shutdown –s –t 600” ซึ่ง 600 เป็นจำนวนวินาที หรือ 60 x 10 นั่นเอง

– ให้เราเปิด Run ขึ้นมาโดยคลิกขวาที่ Start menu แล้วเลือก Run

shutdown_windows_10_time_schedule1

– ในช่อง Run ให้ใส่คำสั่งตั้งเวลาปิด win10 ลงไป เช่น shutdown –s –t 600 แล้วกดปุ่ม OK

shutdown_windows_10_time_schedule2

– จากนั้นหน้าจอจะแสดงข้อความว่าระบบจะทำการปิดเครื่องภายในเวลาที่เราระบุเอาไว้

shutdown_windows_10_time_schedule3

1.2 ตั้งเวลาปิดคอม win10 ด้วย Command Line(Dos)

– ให้เปิด Dos ขึ้นมา โดยพิมพ์ “cmd” ลงในช่อง Search box จากนั้นให้คลิกขวาที่ “Command Prompt” แล้วเลือก “Run as administrator

shutdown_windows_10_time_schedule4

shutdown_windows_10_time_schedule5

– เมื่อเข้าสู่หน้าจอ Dos ให้พิมพ์คำสั่งตั้งเวลาปิด win10 ลงไป เช่น ต้องการตั้งเวลาปิดเครื่องภายใน 10 นาที พิมพ์ “shutdown –s –t 600” แล้วกด Enter

shutdown_windows_10_time_schedule30

1.3 ตั้งเวลาปิดคอม win10 ด้วย Task Schedule

– ให้เปิด Task Schedule ขึ้นมา โดยคลิกที่ Start menu แล้วพิมพ์ “schedule” ลงในช่องค้นหา จากนั้นคลิกเลือก Schedule tasks

shutdown_windows_10_time_schedule6

– ในหน้าจอ Task Scheduler ให้คลิกแท็ป “Create Basic Task…” เพื่อเริ่มทำการตั้งเวลาปิด win10

shutdown_windows_10_time_schedule31

– ในหน้าจอ Create Basic Task ให้เราตั้งชื่อ Task งานที่จะทำการตั้งเวลาปิดวินโดว์ เสร็จแล้วคลิกปุ่ม “Next

shutdown_windows_10_time_schedule32

– ในหน้าจอนี้จะเป็นส่วนของการกำหนด Trigger ว่าจะให้ทำคำสั่งกี่ครั้ง ทุกวัน ทุกอาทิตย์ ทุกเดือน หรือ แค่ครั้งเดียว ในตัวอย่างจะตั้งเวลาปิดแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวก็เลือกเป็นแบบ “One time” เสร็จแล้วคลิกปุ่ม “Next

shutdown_windows_10_time_schedule33

– ในหน้าจอ one time ระบบก็จะให้เราทำการเลือก วันที่ และ เวลา ที่ต้องการ Shutdown Windows 10 เสร็จแล้วก็คลิกปุ่ม “Next

shutdown_windows_10_time_schedule34

– ในหน้าจอ Action ระบบจะให้เลือกว่าจะทำ Action ไหน ก็เลือกเป็นแบบ “Start a program” หรือก็คือให้ทำการรันโปรแกรม เสร็จแล้วคลิกปุ่ม “Next

shutdown_windows_10_time_schedule35

– ในหน้าจอ Start a Program ให้ทำการ Browse ตัวโปรแกรมที่จะรันเพื่อ Shutdown Windows 10 ซึ่งจะอยู่ใน Path > C:\Windows\System32\shutdown.exe และในช่องของการเพิ่ม Argument ให้ใส่ “-s” เสร็จแล้วคลิกปุ่ม “Next

shutdown_windows_10_time_schedule36

– ในหน้าจอสุดท้ายจะสรุปว่า Task งานที่เราสร้างขึ้นมีอะไรบ้าง ซึ่งประกอบด้วย Name, Trigger, Action หลังจากดูผลสรุปแล้วถูกต้อง ให้คลิกปุ่ม “Finish” เป็นอันเสร็จเรียบร้อยสำหรับการตั้งเวลาปิด win10 ด้วย Task Scheduler

shutdown_windows_10_time_schedule37

จะเห็นได้ว่าการตั้งเวลาปิดคอม win10 นั้นทำได้หลายวิธีขึ้นอยู่กับความเหมาะสม กรณีที่ต้องการตั้งเวลาปิดวินโดว์ 10 แบบเร่งด่วนเราก็สามารถทำผ่าน Command line ได้ทันที แต่ถ้าเป็นกรณีทีต้องการจัดการรายละเอียดในการตั้งเวลาเพิ่มเติม เช่น อยากให้ปิดเครื่องในช่วงเวลานี้ทุก ๆวัน หรือ ทุก ๆเดือน ก็สามารถที่จะใช้ Task Scheduler ในการตั้งเวลาปิดคอม win10 ได้เช่นเดียวกัน