Tips & Tricks

ขั้นตอนการใช้เงินชิมช้อปใช้ 1,000 บาทในแอปเป๋าตัง Paotang

หลังจากที่เราได้ทำการลงทะเบียนบนเว็บไซด์ ชิมช้อปใช้.com และ ยืนยันสิทธิบนแอปเป๋าตังเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนสุดท้ายก็คือการนำเงินที่อยู่ใน G-Wallet ไปชำระสินค้าและบริการที่ต้องการ โดยมีระยะเวลากำหนดภายใน 14 วันนับจากวันที่ได้การยืนยันสิทธิ์เท่านั้น หากเลยกำหนดดังกล่าวก็จะไม่สามารถใช้เงินชิมช้อปใช้ 1,000 บาทได้ และในการซื้อสินค้าและบริการด้วยสิทธิชิมช้อปใช้นั้นต้องเป็นร้านค้าที่สามารถรับชำระเงินผ่านแอป “ถุงเงิน” และต้องอยู่ในจังหวัดที่ระบุเอาไว้ตอนลงทะเบียน(จังหวัดที่จะเดินทางไปท่องเที่ยว)เท่านั้น

paotang_payment01

เราจะทราบได้อย่างไรว่ามีร้านค้าและบริการอะไรบ้างที่รับชำระผ่านแอป “ถุงเงิน” ?
ในการตรวจสอบร้านค้าและบริการสามารถที่จะสืบค้นผ่าน ร้านถุงเงิน
1. ให้เลือกจังหวัดปลายทางที่ต้องการเดินทางท่องเที่ยว(ที่ระบุไว้ตอนลงทะเบียน) เลือกประเภทร้าน แล้วคลิกปุ่ม “ค้นหา

g_wallet_payment_a01

2. เมื่อเจอร้านค้าที่ต้องการแล้วสามารถคลิกดูแผนที่ได้ทันที จะเห็นว่ามีการปักหมุดร้านค้าบน google map เอาไว้ ช่วยให้สามารถทราบเส้นทางไปยังร้านค้าได้อย่างง่ายดาย

g_wallet_payment_a02

3. นอกจากนี้แล้วเราสามารถดูในมุมมองของแผนที่ทั้งหมดได้ว่ามีร้านค้าอะไรบ้างที่รับชำระผ่านถุงเงินในจุดหรือจังหวัดที่เราระบุเอาไว้ โดยคลิกปุ่ม “ดูแผนที่ทั้งหมด” โดยจะมีการแยกประเภทสินค้าและบริการออก ออกเป็นดังนี้
– ชิม เป็นร้านค้าประเภทของกิน เช่น ร้านก๋วยเตี๋ยว เป็นต้น
– ช้อป เป็นร้านค้าที่ขายสินค้าตามห้างซุปเปอร์มาเกตหรือร้านขายของชำ
– ใช้ เป็นร้านค้าที่ให้บริการ เช่น บริการให้เช่าโรงแรม หรือ รีสอร์ท เป็นต้น
– ช้อปธงฟ้า เป็นร้านค้าที่ร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐจำหน่ายสินค้า หรือ ร้านค้าที่อยู่ในแหล่งชุมชน
– ทั่วไป เป็นร้านค้าที่ขายสินค้าทั่วไป

g_wallet_payment_a03

g_wallet_payment_a04

วิธีการชำระสินค้าและบริการชิมช้อปใช้ 1,000 บาท ด้วยแอปเป๋าตังค์ ผ่าน G-Wallet

1. ให้เปิดแอป “เป๋าตัง” ขึ้นมา ทำการกรอกหมายเลข Pin หรือ แสกนลายนิ้วมือให้เรียบร้อย ก็จะเข้าสู่หน้าจอหลัก ให้คลิกที่ “ใช้สิทธิซื้อสินค้า 1,000 บาท

g_wallet_payment1

2. จะเข้าสู่หน้าจอการชำระเงินด้วย QR Code โดยในการชำระเงินนั้นให้เราไปซื้อกับร้านค้าที่รับชำระผ่านแอป “ถุงเงิน” (ซึ่งร้านค้าเหล่านี้จะทำการแสกน QR Code เพื่อตัดยอดจาก G-Wallet ในแอปเป๋าตังของเราโอนเข้าบัญชีของร้านค้าที่อยู่ในแอปถุงเงิน)

g_wallet_payment2

3. เมื่อมีการชำระเงินด้วย QR Code ระบบจะให้ยืนยันสิทธิ ให้คลิกปุ่ม “ยืนยันการใช้สิทธิ

g_wallet_payment3

4. เสร็จแล้วยืนยันการทำรายการด้วยรหัส PIN 6 หลัก (รหัสเดียวกับที่เข้าแอปเป๋าตัง)

g_wallet_payment4

5. เมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนการชำระเงินแล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอว่าทำรายการสำเร็จพร้อมระบุเวลา ร้านค้า ราคาสินค้าและผู้ใช้สิทธิ์ (โดยเราสามารถที่จะตรวจสอบการซื้อสินค้าได้ผ่านมาที่เมนู “รายการย้อนหลัง”)

g_wallet_payment5

สำหรับคนที่เคยใช้ True Wallet ในการชำระสินค้าและบริการอาจจะไม่มีปัญหาประเด็นการใช้เงินที่อยู่ใน G-Wallet จากแอปเป๋าตังเท่าใดนัก แต่สำหรับคนที่ยังไม่เคยใช้มาก่อนอาจจะดูเหมือนว่าขั้นตอนมีความยุ่งยากพอสมควร เนื่องจากต้องเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่จึงจำเป็นต้องใช้เวลาในการปรับตัวและทำความเข้าใจ อย่างไรก็ตามหากมองในแง่ดีนอกจากเงิน 1,000 บาทที่รัฐให้ใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศไทยแล้ว สิ่งหนึ่งที่เหมือนเป็นผลพลอยได้คือคนไทยได้เรียนรู้การใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆไปด้วย โดยเฉพาะการใช้เงินดิจิตอล หรือ Wallet ในการชำระสินค้าและบริการ ซึ่งคาดกว่าในอนาคตร้านค้าที่สามารถรับชำระสินค้าและบริการด้วยระบบเงินดิจิตอลนี้จะมีเพิ่มมากขึ้น